Utenlandsk deltakelse i kapasitetsmarkeder

29. august 2014 | Rapporter

I et prosjekt utført for Elforsk diskuterer vi implikasjonene av ulike modeller for deltakelse av utenlandsk kapasitet i kapasitetsmekanismer (CRM)

Spørsmålet er viktig for det nordiske markedet siden det er planlagt flere utenlandskabler mellom Norden og markeder der kapasitetsmarkeder skal innføres eller er under utredning. Vi finner at alle modellene har viktige svakheter. Modeller der kablene deltar direkte i mekanismene har imidlertid de beste egenskapene fra et samfunnsøkonomisk lønnsomhetsperspektiv.

Last ned rapporten her:

Elforsk sin hjemmeside >> Participation of interconnected capacity in capacity mechanisms

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117