THEMAs elsertifikatmodell

THEMAs elsertifikatmodell

THEMAs elsertifikatmodell er en avansert simuleringsmodell for det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Modellen er utviklet av THEMA og er brukt i et bredt spekter av prosjekter, fra prisprognoser, regulatorisk analyse, til due diligence-prosjekter og investeringsanalyser. Modellen er også lisensiert ut til nordiske og europeiske kraftprodusenter. Modellen blir stadig oppdatert, vedlikeholdt og forbedret.
Modellen kombinerer en fundamental tilnærming for å bestemme investeringer med en opsjonsbasert tilnærming til sertifikatprising. Hensikten med å bruke en opsjonsbasert tilnærming i priskalkulasjonen er å ta hensyn til usikkerheten knyttet til fremtidige tilbud av fornybar kraftproduksjon og den resulterende sannsynligheten for knapphet på elsertifikater.

Hovedinnhold

  • Fundamental elsertifikatmodell inkludert opsjonsbasert prisingsmodul:  THEMAs avanserte simuleringsmodell for det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Modellen kombinerer en fundamental tilnærming for å bestemme investeringer med opsjonsbasert tilnærming til sertifikatprising.
  • Oppdatert prosjektdatabase: Et viktig grunnlag for modelleringen er THEMAs database over vindkraftprosjekter i Norge og Sverige. Databasen inneholder om lag 400 prosjekter i ulike utviklingsstadier modellert bottom-up og med kostnadsanslag for hvert prosjekt.
  • Modellering av usikkerhet i produksjon og forbruk: Basert på historisk variasjon i vindkraftproduksjon og etterspørsel modelleres 1000 scenarioer gjennom Monte Carlo-simuleringer for å belyse utfallsrommet for tilbud og etterspørsel etter elsertifikater og for å beregne sannsynligheten for en fremtidig knapphet på elsertifikater.

Dette får du

  • Modell: THEMAs elsertifikatmodell implementert i GAMS som kan kjøres med en kommersiell solver som CPLEX eller GUROBI. Modellen har Excel interface for input og output.
  • R-basert prisingsmodell: Den opsjonsbaserte prisingsmodulen som tar hensyn til usikkerhet knyttet til framtidige variasjoner i fornybarproduksjon og etterspørsel er implementert i R. Målet med modelleringen er å fange opp sannsynligheten for fremtidig knapphet på elsertifikater.
  • Introduksjonsworkshop og support:  Vi hjelper våre kunder med de nødvendige installasjoner og presenterer modellen og bruken av den i en workshop. I pakken ligger også et antall supporttimer.
  • Oppdateringer: Elsertifikatmodellen blir løpende oppdatert og videreutviklet basert på kundenes ønsker. Ny database med fornybarprosjekter sendes til kunden en gang per år.

Referanser

Modellen brukes av THEMA i utarbeidelsen av prisprognoser og av kraftprodusenter som investerer i elsertifikatberettiget produksjon og handler elsertifikater. Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljerte referanser.

Kontakt:

portrettbilde, forfatter

Arnt von Schemde Partner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
982 63 986

Andre modelløsninger og tjenester

THEMA tilby en rekke ulike produkter og tjenester. Følg lenkene under for mer informasjon.

TheMA-modellen med moduler >>

THEMA’s elsertifikatmodell >>

Skreddersydde analyser og modeller >>