Skreddersydde analyser og modeller

Gridmap

Skreddersydde analyser og rådgivning er THEMA’s kjernevirksomhet. Vi bidrar med analyser og rådgivning ved investeringsbeslutninger, i due diligence prosesser, gjennom samfunnsøkonomiske analyser av investeringsbeslutninger og med skreddersydde modelløsninger.

Vi tilbyr også studier, rapporter og analyser for myndigheter i en rekke land, og for Nordisk Ministerråd og EU-kommisjonen. I våre analyser og rådgivning kombinerer vi kvantitative analyser med inngående forståelse av markeder, teknologi, og politikk og regulering. Vår unike forståelse av drivkrefter og problemstillinger på tvers av markeder, politikk og teknologi gir oss mulighet til å gi de beste rådene til våre kunder i deres operasjonelle og strategiske beslutninger.

Referanser

Vi har gjennom de siste årene levert skreddersydde scenariostudier til kraftprodusenter, due diligence-tjenester og investeringsanalyser til investorer, utredninger til EU-kommisjonen, skreddersydde modeller for kortsiktig handelsstøtte og et bredt spekter av andre skreddersydde tjenester. Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljerte referanser.

Kontakt:

portrettbilde, forfatter

Arndt von Schemde Partner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
982 63 986

Standard prognoser og modelløsninger

THEMA tilby en rekke ulike prognoser og modeller. Følg lenkene under for mer informasjon.

Nordisk kraftprisprognose >>

Europeisk kraftprisprognose >>

Grønne verdier >>

TheMA-modellen med moduler >>

THEMA’s elsertifikatmodell >>