Prisprognose for elsertifikatmarkedet

ElcertsTHEMA er en anerkjent tilbyder av prisprognoser for det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Prognosene publiseres kvartalsvis og dekker hele markedets levetid som per i dag er fram til 2045. Prognosene hjelper investorer og prosjektutviklere i deres investeringsbeslutninger, brukes i verdsettelse av investeringsmuligheter og til vurderinger av markedsrisiko. Prognosen leveres i form av en rapport, komplettert med datamateriale i Excelformat og workshops.

Hovedinnhold

  • Markedet står overfor en kortsiktig knapphet frem mot 2020: Det har blitt tatt en rekke investeringsbeslutninger de siste årene. De fleste av disse prosjektene kommer ikke på nett før mot slutten av 2020 og i 2021. Det er derfor mulig at vi får en knapphet på elsertifikater i 2019/2020. Vi analyserer sannsynlighetene for og konsekvensene av en slik knapphet.
  • Vi har sett en investeringsboom i vindkraft de siste par årene: Vi analyserer markedsvirkningene av alle prosjektene som kommer på nett etter 2020, og som gir et stort overskudd av elsertifikater.
  • En effektiv stoppregel er nødvendig:  Hvis svenske myndigheter ikke innfører en effektiv stoppregel i elsertifikatmarkedet, er det utsikter til at målet overoppfylles og prisen kollapser.

Dette får du

  • Rapport, data i Excelformat og workshop: Prognosen leveres i form av en konsis PDF-rapport komplettert med datamateriale i Excel-format. I tillegg medfølger en workshop med THEMAs elsertifikateksperter, der resultater og antagelser blir presentert og diskutert.
  • Elsertifikatpriser for hele systemets levetid:  Priser leveres frem til 2045.
  • Markedsforståelse: Prognosene gir en grundig analyse av prisdrivere og markedsrisiko. Workshops gir klienten mulighet til å diskutere resultater og antakelse med våre eksperter.
  • Utviklingen i elsertifikatbalansen: Vi analyserer utviklingen i elsertifikatbalansen under ulike værscenarioer.
  • Kostnadsutviklingen for vindkraft: Vi gjør rede for historisk og fremtidig utvikling, dekomponert på ulike kostnadselementer, og presenterer analyser av kostnadsdrivere og læringskurver.
  • Markedsoppdatering: Vi oppsummerer av historisk utvikling i priser, investeringsbeslutninger og regulatoriske endringer, samt endringer i tilbud og etterspørsel av elsertifikater.

ElcertReport

Referanser

Våre kunder inkluderer kraftprodusenter, investeringsfond, prosjektutviklere, myndigheter og andre interessenter i elsertifikatmarkedet. Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljerte referanser.

Konsulentene som er ansvarlig for prognosen har sterke akademiske resultater i matematikk, økonomi og ingeniørfag, og lang erfaring fra andre relevante selskaper (ECON, Boston Consulting Group, Nena, Deutche Bank, Pöyry, Charles River Associates).

Andre prisprognoser og tjenester

THEMA tilby en rekke prognoser og tjenester. Følg lenkene under for mer informasjon.

Nordisk kraftprisprognose >>

Europeisk kraftprisprognose >>

Skreddersydde analyser og modeller >>

Kontakt: