Investeringsstøtte og PPA-analyser

Vindmøller og kraftmast

THEMA har lang erfaring med prisprognoser og analyse av kraftmarkedet i Norden og Europa. Basert på våre prisprognoser og in-house kompetanse på marked, teknologiutvikling og verdivurdering tilbyr vi omfattende og skreddersydde investeringsanalyser og verdivurderinger av kraftverk.

PPA’er blir stadig mer brukt i finansiering av ny fornybar produksjon, blant annet i finansiering av vindkraftprosjekter. THEMA har støttet flere PPA-prosesser med analyse av ulike PPA-strukturer, prisingsmodeller og risikovurderinger, og kan bygge på erfaring fra det nordiske markedet hvor PPA’er har lange tradisjoner. Vi tilbyr analyse av ulike PPA-strukturer og prisingsmodeller for PPA’er som en del av vår investeringsstøtte. For det nordiske markedet har THEMA en omfattende database med eksisterende og potensielle vindkraftprosjekter, samt god oversikt over nylige og eksisterende PPA’er.

THEMA kan tilby analyser og løpende bistand innen:

  • Verdivurdering av eksisterende og nye kraftverk, kostnader og inntjeningspotensial, basert på forventede produksjonsprofiler og ulike kraftprisscenarioer
  • Risikovurderinger – både kvalitative og kvantitative analyser
  • Analyser av ulike PPA-strukturer basert på vår database med nøkkelstrukturer og eksempler fra Norden
  • Prisingsmodeller for PPA’er, analyse av kannibaliseringseffekter for vind og sol og ulike modeller for fordeling av inntektsrisiko og operasjonell risiko
  • Budstrategier og støtte i budprosesser

I tillegg til det vi selv tilbyr av analyser og kompetanse jobber vi tett med ledende advokatmiljøer for å kunne tilby den helhetlige investeringsstøtten prosjektet behøver.

Prisprognoser og tjenester

THEMA tilby en rekke prognoser og tjenester. Følg linkene under for mer informasjon.

Nordisk kraftprisprognose >>

Europeisk kraftprisprognose >>

Grønne verdier >>

Skreddersydde analyser og modeller >>

Kontakt: