Grønne verdier – markedene for opprinnelsesgarantier og CO2-kvoter, elsertifikater og andre støttesystemer

Grønne verdier
Grønne verdier

Fornybar kraftproduksjon oppnår ekstrainntekter via markedene for opprinnelsesgarantier og CO2-kvoter, og fra elsertifikater og andre støttesystemer. Vår «Green Values»-rapport setter fokus på status for og utvikling i disse verdiene.

Hovedinnhold

  • EU ETS: EUs kvotemarked for CO2-utslipp (EU ETS) representerer en indirekte inntektsstrøm til en investor i fornybar energi, siden CO2-prisen øker kraftprisen uten å øke kostnadene. Reformen av EU ETS systemet har resultert i høyere CO2-pris og gjort kvotemarkedet relevant igjen.
  • Opprinnelsesgarantier: Opprinnelsesgarantier (GO) spiller en viktigere og viktigere rolle som inntektsstrøm for nye fornybarprosjekter. I analysen ser vi på konsekvensene av utviklingen på både tilbuds- og etterspørselssiden, og presenterer en prognose for GO-prisene til 2045.
  • Elsertifikatordningen: Elsertifikatordningen har fungert som en ekstra markedsbasert inntektsstrøm for ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige siden 2012. Vi presenterer en analyse av balanse og prisutvikling for markedets levetid.
  • Andre grønne inntektsstrømmer: For å oppnå en høyere andel fornybar energi i energimiksen har de fleste land etablert støtteordninger for å oppmuntre til investeringer i nye produksjonsanlegg for fornybar energi. Rapporten gir en oversikt over de viktigste støtteordningene for fornybar energi i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Nederland.

Dette får du

  • Rapport, data i Excelformat og workshop: Prognosen leveres i form av en konsis PDF-rapport komplettert med datamateriale i Excel-format. I tillegg medfølger en workshop med THEMAs markedseksperter, der resultater og antagelser blir presentert og diskutert.
  • Prisprognoser for CO2-kvoter: Opprinnelsesgarantier og Elsertifikater: Vi presenterer våre prisprognoser dor de tre markedene frem til 2045
  • Markedsforståelse: Prognosene gir en grundig analyse av prisdrivere og markedsrisiko. Workshops gir klienten mulighet til å diskutere resultater og antakelse med våre eksperter.
  • Markedsoppdatering: Vi oppsummerer av historisk utvikling i priser og regulatoriske endringer, samt endringer i tilbud og etterspørsel.

Referanser

Våre kunder inkluderer kraftprodusenter, investeringsfond, prosjektutviklere, myndigheter og andre interessenter i elsertifikatmarkedet. Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljerte referanser.

Konsulentene som er ansvarlig for prognosen har sterke akademiske resultater i matematikk, økonomi og ingeniørfag, og lang erfaring fra industrien.

Andre prisprognoser og tjenester

THEMA tilby en rekke prognoser og tjenester. Følg lenkene under for mer informasjon.

Nordisk kraftprisprognose >>

Europeisk kraftprisprognose >>

Skreddersydde analyser og modeller >>

Kontakt: