Verdivurderinger, due diligence og øvrige analyser ifbm. fusjoner og oppkjøp

Grønt hus med nøkkelVi bistår våre kunder med analyse og transaksjonsstøtte i forkant, underveis og i etterkant av transaksjoner.

THEMA har lang erfaring fra å gjennomføre verdivurderinger for kraftselskaper f.eks. i forbindelse med:

  • Selskaper som vurderer å fusjonere sine virksomheter og har behov for en uavhengig beregning av et bytteforhold mellom selskapene
  • Selskaper som vurderer å kjøpe eller selge en virksomhet og har behov for en uavhengig vurdering av markedsverdi
  • Nye investorer som vurderer å kjøpe hele eller deler av en virksomhet og har behov for en uavhengig vurdering av markedsverdi

Hva gjør THEMA godt egnet som rådgivere på verdivurdering av kraftselskaper?

  • Modellering av framtidige inntektsrammer for nettvirksomhet:
    Vi har utviklet våre egne versjoner av NVE’s DEA-modeller for benchmarking og distribusjons- og regionalnett. Modellen gir mulighet til å framskrive utvikling i driftskostnader, investeringer og oppgaver basert på informasjon fra selskapene og våre bransjeforutsetninger.
  • Modellering av framtidige inntekter fra kraftproduksjon basert på THEMA sine prognoser for utvikling i kraft- og elsertpris:
    THEMA har lang erfaring med å gjennomføre verdivurderinger i kraftbransjen og har velprøvde kontantstrømmodeller for vannkraft, vindkraft, kraftsalg, nett, entreprenør, bredbånd, fjernvarme mm.
  • I tillegg har vi en database over historiske transaksjonspriser som benyttes til rimelighetsvurdering av verdier basert på kontantstrømanalyser.

Referanser:

Oppgis på forespørsel.

THEMA rådgiver i fusjon av Kraftinor og SKS Kraftsalg til Polar Kraft >>

Kontakt: