Selskapsstrategi

Vi har utviklet et godt rammeverk for strategi og forretnings-utvikling som er gjennomprøvd og fleksibelt slik at det kan tilpasses det enkelte selskap eller den spesielle situasjonen. THEMA er spesielt opptatt av å arbeide med faktabaserte analyser som underlag til strategiarbeidet, og vi bruker våre markedsmodeller aktivt i strategiarbeidet for våre klienter.

«En robust strategiprosess som unngår fallgruvene» (pdf) >>

I situasjoner med stor usikkerhet om fremtidig utvikling benyttes ofte scenariobaserte strategiprosesser. Dette er et område hvor THEMAs konsulenter har spisskompetanse, og kan bidra med etablering av relevante fremtidsbilder som grunnlag for strategiske vurderinger. Figuren i pdf’en under  viser hvordan THEMA arbeider med definering og utvikling av scenarier.

«Scenariomodellering et effektivt analyseverktøy» (pdf) >>

Tjenestene omfatter strategiprosesser på konsernnivå og på selskapsnivå i forhold til utvikling av forretningsstrategier eller nye forretningsmodeller.

Her er to eksempler fra konsernstrategiprosesser:

Eksempel 1 (pdf) >>

Eksempel 2 (pdf) >>

Kontakt:

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990

portrettbilde, forfatter

Gorm Lunde Partner
gorm.lunde@thema.no
+47 995 70 302

portrettbilde, forfatter

Ståle Johansen Partner
stalejohansen@thema.no
+47 940 13 909

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810