Virkemidler og regulering

Utforming av og effekter av virkemidler og samspillet mellom dem er viktig for effektiviteten i energimarkedene og i det grønne skiftet. Aktuelle prosjekter omfatter støttesystemer for fornybar energi – herunder Elsertifikater, feed in-tariffer, auksjoner, og investeringsstøtte – rammebetingelser for energieffektivisering, elektrifisering av transportsektoren og utforming av ressursbeskatning for vannkraft og petroleum.

Referanseprosjekter


Energi Norge logoVirkemidler
Energieffektivisering og samfunnsøkonomi >>


Transport
Insentiver for mer miljøvennlige varebiler >>
Hvordan få flere til å velge elektriske varebiler? >>


Utslipp
Konsekvenser av svoveldirektivet >>


Fornybar energi
Offshore vindkraft >>
logo


Fornybar energi
Sertifikater og skatt – oppdatering >>


Kontakt:

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk Partner
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117