Markedsdesign og nettariffer

Hensiktsmessig organisering av markedene er også en forutsetning for effektiv ressursbruk og avgjørende for det grønne skiftet. Samtidig er utforming av nettariffer og regulering av nettselskaper en forutsetning for velfungerende markeder. Aktuelle prosjekter omfatter modeller for markedskobling (herunder flytbasert), flaskehalshåndtering, allokering av overføringskapasitet, kapasitetsmekanismer, håndtering av loop flows, handelsløsninger for intradag- og system- og balansetjenester, og utforming av effektive distribusjonstariffer.

Referanseprosjekter


BalansetjenesterNVE-logo
Er det lurt å reservere overføringskapasitet til balansetjenester? >>


ElforskKapasitetsmekanismer
Utenlandsk deltakelse i kapasitetsmarkeder >>
Nasjonale kapasitetsmekanismer i det indre kraftmarkedet >>


ForbruklerfleksibilitetNordisk energiforskning
Forbruksfleksibilitet – nordisk strategi >>


Loop flowsEU
Rapport om Loop flows >>
Loop flows truer markedsintegrasjon >>


Nordisk markedsdesignSE
Nordiske budområder >>


Nettariffersvensk-energi-colour-200x81px
Harmonisering av innmatingstariffer i Norden og Nord-Europa >>


Struktur OED
Ekspertgruppe for langsiktig utvikling i strømnettet >>
Tid for omstrukturering >>


NettarifferNVE-logo
Tariffer i distribusjonsnettet >>


 

Kontakt:

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk Partner
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117