Inntektsrammemodellering

THEMAs egenutviklede inntektsrammemodell, TIM, gjenskaper NVEs inntektsrammer. Modellen brukes til å fremskrive inntektsrammen for et nettselskap og gir mulighet for å analysere konsekvenser av strukturelle, kostnadsmessige og regulatoriske endringer. TIM lisensieres også ut til nettselskaper. Følg lenken under for mer informasjon om modellen.

THEMA Inntektsrammemodell (pdf) >>

Jacob Koren Brekke