Organisasjonsutvikling og forbedringsprosesser

Behov for organisasjon- og forbedringsprosesser kan oppstå som et resultat av strategiarbeid, eller basert på andre spesifikke behov. Vi bistår våre kunder med å identifisere forbedringsområder, sette forbedringsmål, og til å gjennomføre endringsprosesser. Våre tjenester bygger på god praksis og er gjennomprøvd og tilpasset selskapenes strategiske og organisatoriske valg og ledelsens behov for støtte i ulike gjennomføringsfaser. Vi bistår bl.a. våre oppdragsgivere med støtte til å:

  • Vurdere dagens løsninger og organisering og til å identifisere forbedringsområder
  • Prioritere forbedringsinitiativ og peke på nye løsninger, herunder forslag til ny organisering og organisasjonsutvikling
  • Vurdere arbeidsmetodikk og prosesser opp imot beste praksis
  • Utvikle konkrete handlingsplaner og tiltaksplaner
  • Støtte i forbedringsarbeidet med analyser, prosjektstøtte, coaching til kundens organisasjon og ledelse
  • Sette mål for støtte implementering av selskapenes forbedringsarbeid i praksis
  • Følge opp og måle effekten av gjennomførte forbedringstiltak

Vårt team besitter lang bransjekompetanse og rådgivningserfaring og vi har etablert et eget referansemateriale for å beskrive beste praksis for arbeidsprosesser innen kraftproduksjon, fjernvarme og nettvirksomhet.

Kontakt:

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990

portrettbilde, forfatter

Gorm Lunde Partner
gorm.lunde@thema.no
+47 995 70 302

portrettbilde, forfatter

Ståle Johansen Partner
stalejohansen@thema.no
+47 940 13 909

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810