Oversikt – tjenester

Steiner i en elvVi leverer analyser og råd i sektorer preget av reguleringer, infrastrukturutfordringer og utfordringer knyttet til «det grønne skiftet»

Vi bistår selskaper, bransjeorganisasjoner og myndigheter med å finne fram til lønnsomme og bærekraftige løsninger som bidrar til utvikling og implementering av gode rammebetingelser for å oppnå målet om et klimavennlig samfunn.

Vi bistår virksomheter med å forstå dagens rammebetingelser, usikkerhet og konsekvenser av endringer, og med utvikling av forretningsmodeller for å sikre langsiktig verdiskaping.

Utfordringene knyttet til omleggingen av energisystemet krever innsikt i flere områder som påvirker hverandre og som ikke kan analyseres atskilt.

  • Utformingen av virkningsfull politikk og effektive reguleringer fordrer innsikt i markedsutviklingen og markedsaktørene strategiske avveininger.
  • Selskapenes strategier og forretningsmodeller må bygge på kjennskap til markedsforhold og politiske mål og reguleringer.
  • Markedsutviklingen kan ikke analyseres uavhengig av politiske rammebetingelser og markedsaktørenes strategier, i tillegg til kjennskap til teknologiutviklingen, klimapolitikken og energimarkedene globalt.

Kompleksiteten i energimarkedene og i energi- og klimapolitikken gir behov for solide analytiske modeller for å kvantifisere konsekvensene av nye rammevilkår og endrede markedsforhold.

Strategi og forretningsutvikling »

Våre tjenester innen strategi- og forretningsutvikling tar utgangspunkt i aktørenes behov.
Fortsett å lese »
Regulering og markedsdesign

Regulering og markedsdesign »

Analysene og rådene bygger på en kombinasjon av solid samfunnsøkonomisk kompetanse, grunnleggende forståelse av markeder og tekniske og kommersielle forhold, og ikke minst, om samspillet mellom markeder og regulering.
Fortsett å lese »
Utkobling av forbruk - kraftmast

Markedsdesign og nettariffer »

Vårt markedsanalyseteam tilbyr kompetanse og produkter av høy kvalitet. Konsulentene i teamet har doktor- eller mastergrader i matematikk, fysikk, ingeniørfag og økonomi, og lang erfaring fra kraftmarkedet.
Fortsett å lese »