THEMA@Montel: Grønt helvete kan gi kraftpris på 20 EUR/MWh til 2040

2. desember 2016 | Nyheter

Fra Montel 1.desember 2016: Hvis EU ikke får orden på CO2-markedet og på sikt faser ut fornybarsubsidier i enkeltland, kan kraftprisene holde seg rundt 20 EUR/MWh forbi 2040, ifølge Marius Holm Rennesund i Thema.

– Hvis man fortsetter som i dag med en kvotepris på 5 EUR/tonn og EU ikke får orden på kvotesystemet, samt at alle land fortsetter med ulike støttesystemer for fornybar kraft og alle går mot fornybart kraftoverskudd, så vil vi ha lave kraftpriser lenge, sa Rennesund på Trønderenergis kraftkonferanse torsdag.

I et slikt grønt overflod-scenario legger Thema til grunn en noe sterkere etterspørselsvekst, ingen investeringer i nye gasskraftverk i Europa på grunn av de lave prisene og en forlenget levetid for kullkraftverk på lave kvotepriser.

– Da venter vi at prisene vil bli liggende rundt 20 EUR/MWh forbi 2040. Da jeg presenterte dette scenarioet for et norsk kraftselskap nylig, var de raske til å omdøpe det til et grønt helvete, sa Rennesund til latter fra salen.

Han understreket at han ikke anser dette som det mest sannsynlige scenarioet.

Themas «Best Guess» scenario legger til grunn stabile kullpriser og økende gasspriser på grunn av stigende etterspørsel. Thema tror også at EU vil få orden på kvotesystemet, noe som vil føre til stigende kvotepriser etter 2020. Dette vil igjen føre til et bytte fra kull til gass i Europa, slik at ankeret for kraftprisene vil gå fra marginalkostnaden for kullkraft til gasskraft.

På grunn av stigende CO2- og gass-priser vil derfor også nordiske kraftpriser stige til rundt 30 EUR/MWh i 2025, ifølge Rennesund.

Paris-boom kan gi 50 EUR/MWh
Det mest prisoptimistiske scenarioet, «Paris Premium», legger til grunn et strammere CO2-kvotemarked i EU og en global CO2-pris. Det vil føre til full utfasing av europeisk kullkraft innen 2040, markedsbaserte fornybarinvesteringer og markant høyere kraftpriser.

– Da vil kraftprisene stige til rundt 50 EUR/MWh fra 2025 og legge seg på dette nivået deretter, noe som vil gi store ekstrainntekter for nordiske utslippsfrie kraftprodusenter, sa Rennesund.

– Er det sannsynlig med en global kvotepris og at EU får ordnet opp i kvotemarkedet?

– Jeg tror fremdeles på «Best Guess»-scenarioet. Men det er dessverre en risiko for at vi havner i en situasjon med langvarig lave kraftpriser. Det vil være helt avhengig av at EU klarer å stramme til kvotemarkedet og harmonisere og fase ut støttesystemene over tid, noe vi ser at trekkes opp i Vinterpakken som kom denne uken, sa Rennesund.

– Men ser vi ikke snart resultater i arbeidet med å få strammet til CO2-markedet, så er vi fort i lavpriscenarioet, sa Rennesund.

Skrevet av: Gert Ove Mollestad (Montel)