THEMA@Montel: Mange elsertinvestorer vet ikke hva de har kjøpt

1. juni 2017 | Nyheter
Høyspentmaster på gul åker

Fra Montel 1.juni 2017: Det er flere utenlandske investorer som ikke forstår risikoen i elsertmarkedet, sier Thema-anaytiker Marius Holm Rennesund, som advarer om at en dårlig designet stoppregel på svensk side kan gi nullpriser utover 2020-tallet.

– Noe av utfordringen i elsertmarkedet er at en del investorer ikke helt skjønner hva de har kjøpt. De har ikke skjønt risikoen i elsertifikatmarkedet, sa Rennesund på NVE og Energimyndighetens elsertifikatkonferanse på Arlanda onsdag.

– Disse investorene tror de er sikret en minsteavkastning fra elsertifikatene, men det er de ikke, fortsette Rennesund.

Slike investorer kommer gjerne fra markeder med faste feed-in-tariffer eller andre garanterte inntekter, og de forstår ikke at elsertifikatmarkedet fungerer annerledes, ifølge analytikeren.

– VI har hatt en del interessante diskusjoner med slike aktører som ikke skjønner risikoen i markedet, sa Rennesund.

Prisene på elsetifikater raste i vinter ned mot 50 SEK/MWh, før prisene hentet seg inn igjen etter at Norge og Sverige kom til enighet om en forlengelse av elsertifikatmarkedet på svensk side. Men de siste ukene har prisene igjen tikket nedover, og nå handles spot-kontrakten til 61 SEK/MWh.

I og med at det felles systemet skal fortsette, utsettes balansefasen med 10 år til 2030, noe som sikrer stabilitet i markedet, sa Rennesund.

Stoppregel
Samtidig mener han at det blir svært avgjørende for prisene hvordan den svenske stoppregelen utformes. Sverige skal innføre en slik regel senest innen utgangen av 2020. Man kan enten se for seg at man har en avslutningsdato, slik man har i Norge, eller at et volummål, som gjør at når målet er nådd, så får nye anlegg ikke lenger rett til elsertifikater.

– Men dette kan gi et investeringsrush og et stort overskudd, som dermed vil presse prisene ned. Hvis man ser tidlig at markedet er overutbygd, kan man det bli en lang periode før 2030 med veldig lave priser. Et prosjekt som kommer inn i 2020 kan dermed oppleve elsertpriser nær null i nesten halve perioden det får elsertifikater, sa Rennesund.

Det blir derfor svært viktig å designe den svenske stoppmekanismen på en god måte, fremhevet Rennesund.

– De som skal utforme stoppmekanismen må være kreative.

120 SEK på sikt
Selv om det er en fare for lave priser på lang sikt, så tror Rennesund på at elsertifikatprisene skal stige de kommende årene, blant annet fordi mye av den store Fosen-utbyggingen (1.000 MW) først kommer inn i 2020, samtidig som kvoekurven strammes til.

– Prisene skal opp fra dagens nivå, men de skal ikke tilbake til gamle høyder. Vi har en prognose der prisene når en topp på 13 EUR/MWh, eller drøye 120 SEK/MWh litt etter 2020, for så å falle tilbake, sa Rennesund.

(Skrevet av  Gert Ove Mollestad, Montel)