THEMA@Europower: Elsertifikatprisene kan gå mot null

1. juni 2017 | Nyheter

Fra Europower 1.juni 2017: Elsertifikatprisene kan gå mot null allerede mot slutten av 2020-tallet hvis det ikke lages en god stoppregel for markedet, advarer Marius Holm Rennesund i Thema Consulting, som mener en ordning må på plass så fort som mulig.

Politikerne i Norge og Sverige ble i vår enige om en løsning som skal hindre at prisene på elsertifikater stuper når Norge trer ut av markedet i 2021 og svenskene fortsetter på egen hånd.
Men kraftbransjen kan stå overfor den samme usikkerheten i årene før det forlengede svenske elsertifikatmarkedet løper ut i 2035.

Kan gå mot null
På en konferanse på Arlanda i regi av NVE og Energimyndigheten onsdag advarte Rennesund mot at det haster for norske og svenske myndigheter å klargjøre detaljene for den endelige avviklingen av elsertifikatmarkedet.
– Stoppmekanismen kommer ikke i god tid. Lønnsomheten for en investor som går inn, er helt avhengig av hvordan den utformes. Hvis du har tilsvarende stopp som den vi har hatt så langt i Norge, kan vi få en helt tilsvarende effekt som det vi har sett den siste tiden, med veldig lave priser. Den kan komme en god del før 2030 også, hvis vi ser at det går mot overinvestering, sa Rennesund i sitt innlegg.
Konsekvensene kan bli store for aktørene.
– For en investor som har sitt prosjekt oppe og går rundt 2020, kan halvparten av årene han skal få elsertifikater ende opp med en pris som er så å si null, sa han.

Viktig med rask avklaring
Om man vil sikre lønnsomheten og inntjeningen til prosjektene, er det ifølge Rennesund viktig å få på plass en stoppregel så fort som mulig. Det er ulike måter å gjøre dette på. Man kan bestemme seg for en dato, slik vi har i dag for Norge, der prosjektene må være satt i drift før utgangen av 2021.
– Vi har sett hvilken effekt det har. Den kan komme igjen, sier Rennesund.
En annen måte å løse det på, er å sette en stopp når volumet av sertifikatutbygging er blitt tilstrekkelig høyt, og da helt stoppe å utstede elsertifikater.
– Denne løsningen vil også ha en del vanskelige effekter. Man får et veldig rush for å være tidlig ute. Man kan få mye tidlige investeringer, som gir et stort overskudd av sertifikater og et press på prisene. Dette vil avhenge av hvor god markedstransparensen er. Hvis den ikke er god, vil noen mange investere tidlig, siden de som kommer litt for sent ikke får sertifikater og vil slite på grunn av det, sa Rennesund.
Om man avslutter ordningen når et visst volum er oppnådd, vil man dessuten få svært volatile priser etter 2030.
– Får du et år med tørt, kaldt vær med lite vind og høy etterspørsel, kan prisene gå ekstremt høyt. Det kan gi ekstremt store utslag og høy prisvolatilitet, sa Rennesund.

Kan lønne seg å vente
Med en fallende kostnad for vindkraft påpeker Rennesund at investorene som går inn tidlig, blø mest.
– Fortsetter teknologiframgangen på den samme måten, kan det lønne seg å vente lenge med investeringene. Som tidlig investor kan man få det tøft med lav pris utover i perioden. Lønnsomheten av nye prosjekter vil ifølge Rennesund avhenge sterkt av hvordan stoppmekanismen designes, sa Rennesund.
Han advarte investorene mot å tro på gode elsertifikatpriser.
– Å gå inn i dette markedet og være avhengig av en høy sertifikatpris, hadde jeg aldri gjort. Du må ha et prosjekt so mer såpass godt at du klarer deg relativt bra med kraftpris alene, sa Rennesund.

Forstår ikke risikoen
Dette er det ifølge Rennesund langtfra alle investorene som har forstått.
– Noe av utfordringen for en del av aktørene er at de ikke virkelig har skjønt hva de har kjøpt. Jeg tror ikke alle aktørene har skjønt risikoen i sertifikatmarkedet godt nok. Jeg har hatt en del interessante diskusjoner med aktører som kommer fra et annet marked med feed-in eller en fast subsidie som ikke skjønner risikoen. De tror de er sikret en minsteavkastning, men det er de ikke, sa han.
Thema Consulting tror imidlertid ikke at elsertifikatprisen vil gå i null med det aller første.
– Prisen skal opp fra dagens nivå, men ikke til gamle høyder. Vi ser for oss en gradvis økning med en pristopp litt etter 2020 på ca. 120 svenske kroner, sa han.

Skal på høring
Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVE er enig i at det er viktig å få på plass stoppmekanismen så fort som mulig, og viser til at dette også slås fast i kontrollstasjonsrapporten for 2017.
– Når tror du løsningen blir klar?
– Vi har ikke noe oppdrag om å se på den ennå, så det blir vel med neste kontrollstasjon, sier Gundersen til Europower.
– Det er ikke fastsatt når den kommer. Det vil vel ta et par tre år?
– Det vet jeg ikke, det kan gå fortere også.
– Er det mest sannsynlig at det blir datobasert, eller er det mer sannsynlig med en datobasert løsning?
– Det må utredes. Det er fordeler og ulemper med begge type løsninger. Dette vil vi be om innspill om fra bransjen og aktører i en høring før vi konkluderer.
– Men det kan vel bli et veldig rush om for å bli ferdig tidlig for å sikre seg om dere velger en volumbasert løsning?
– Utfordringen med volum er å finne ut når volumet er nådd. Det er vanskelig. Det er vel derfor vi har en tidsstopp i Norge, fordi det er enklere å håndtere.
– Kanskje det er lurere å ha tidsstopp til slutt også?
– Det er det man må vurdere, sier Gundersen.

Lite nytt
På konferansen la Energimyndigheten og NVE fram den årlige rapporten om elsertifikatmarkedet. Men ifølge Rennesund var det lite nytt som ble presentert. Det er Energi Norge enig i.
– Dette var som forventet. Det var lite nytt, noe som i prinsippet er bra. Det gjenstående spørsmålet er hvordan stoppregelen blir utformet. Det er det vi kommer til å følge i tiden framover, sa Magne Fauli i Energi Norge på konferansen.