THEMA@Europower: Bunnen har falt ut av sertifikatmarkedet

9. januar 2017 | Nyheter
Penn og statisitikk

Fra Europower 06.01.17: Sertifikatprisen er i fritt fall. Prisen er nå nede i 103 kroner, og ekspertene ser ikke bort ifra at fallet vil fortsette. Europower rapporterte flere ganger i 2016 om all-time low i sertifikatmarkedet, men fallet som nå skjer er av en helt annen kaliber. 

Spotprisen ligger i øyeblikket på 103 svenske kroner/MWh. Det er fall på 12 kroner siden forrige fredag, men størstedelen av fallet kom i går.
Det er fridag i Sverige i dag, og markedet er dermed stengt i Sverige. I den forbindelse sendte Svensk Kraftmäkling ut en oppsummering i går:
– Hvor dette skal slutte er det ingen som vet, vi har ingen støttenivåer å lene oss til, skriver SKM.

Nena: – Tror ikke prisen vil stige
Sertifikat-analytiker Joachim Jernæs i Nena er ikke veldig overrasket over at prisene går nedover.
– Det har vært en enorm investeringsvilje i sertifikatmarkedet det siste året, og fremdeles ser vi flere store vindkraftprosjekter som avventer endelig investeringsbeslutning. Gitt kvotekurven som energimyndigheten har foreslått, trenger markedet nå kun et fåtall investeringsbeslutninger for å balansere etterspørselen frem mot midten av 2020 tallet, sier Jernæs til Europower.
– Hvor langt ned kan prisen falle?
– Prisene kan lett falle videre hvis vi får flere store investeringsbeslutninger fremover, men gitt en utvidelse av markedet med 18 TWh er dog nullprisscenario utsatt i lang tid. Prisen på sertifikat vil over tid ligge på et nivå som sørger for at 18 TWh blir bygget frem til 2030, men slik kvotekurven er foreslått trenger man ikke mange prosjekter nå for å balansere etterspørselen til ut på 2020-tallet, sier Jernæs.
– Når vil man igjen kunne se sertifikatpriser på et stabilt høyere nivå?
– Hvis prosjekter med investeringsbeslutning velger å kansellere, eller utsette bygging på dagens prisnivåer, vil man kunne se at prisene stiger noe. Hvis ikke tror ikke vi på sertifikatpriser på et veldig mye høyere nivå gitt dagens kraftpriser, sier Nena-analytikeren.

To jokere
Foruten tilbud og etterspørsel, og aktørenes avgjørelser om utbygginger, er det to jokere som spiller inn på markedet.
Den første er at det ennå ikke er formelt vedtatt av overutbygging over 28,4 TWh skal innlemmes i den nye svenske målsettingen på 18 TWh. Alle regner med det vil skje – hvis ikke hadde markedet kollapset fullstendig allerede – men det at det faktisk ikke er endelig avgjort, skaper usikkerhet.
Den andre jokeren er måten den svenske kvotekurven er bygd opp på etter 2020. Den er utformet slik at etterspørselen etter sertifikater vil være forholdsvis lav første halvdel av tiåret, og deretter skape betydelig mer etterspørsel inn mot 2030.
I praksis betyr denne siste jokeren at det ikke vil være noe særlig behov for mer utbygginger før etter 2025. Om et tiår regner man med at prisen for å bygge ut vindkraft vil være betydelig lavere enn nå, og det presser sertifikatprisen ned allerede i dag.

Thema: – Tror prisen kan stige med avtale
Marius Holm Rennesund i Thema tror den første jokeren påvirker kraftig.
– Sertifikatmålet på 28,4 TWh er fylt opp, og det er forventet en rekke investeringsbeslutninger det neste året. Vi kan potensielt ende opp et godt stykke over 28,4 TWh, og er dermed avhengig av en enighet i forhandlingene mellom Norge og Sverige i tråd med Energimyndighetens og NVEs forslag, for at prisen ikke skal fortsette å falle, sier Rennesund.
Regulatorene har foreslått at det nye svenske fornybarmålet på 18 TWh mot 2030 skal nås gjennom en videreføring av dagens felles norsk-svenske handelssystem.
Rennesund regner som alle andre med at det vil bli en avtale mellom Norge og Sverige, og ser for seg at sertifikatprisene da vil kunne løfte seg igjen.
– Både Sverige og Norge har interesse av at svenskene bruker elsertifikatmarkedet som hovedvirkemiddel i fornybarpolitikken, slik at vi regner med en avtale i løpet av første halvår 2017. Med en forlengelse på plass tror vi på en gradvis økning i sertifikatprisen mot 130 kroner, sier han.

Markedskraft: – Prisen kan falle til noen tar kontroll
Sertifikat-analytiker Odd Gunnar Jakobsen i Markedskraft mener den store sertifikatbeholdningen som er opparbeidet gjennom flere år, er en av flere årsaker til at prisen presses nedover.
– Det store overskuddet skaper en negativ spiral ved at de som har dårlig råd og dårlige prosjekter, blir mer og mer desperate for å selge. De som etterspør sertifikater kjøper derimot bare inn det de trenger måned for måned. Dette har tynget markedet ganske lenge, sier Jakobsen.
– Tør du å si noe om den videre prisutviklingen?
– Det er veldig vanskelig nå. Prisen kan falle videre, men på et eller annet tidspunkt blir prisen så lav at det vil lønne seg for noen aktører å kjøpe opp sertifikater. Når prisen blir lav nok, vil man ha mulighet til å kjøpe opp store nok volum til å skape en mangel i markedet. Dermed kan slike aktørene drive prisen opp igjen, og tjene penger underveis, sier Jakobsen.
– Hvilken pris vil kunne utløse et slikt scenario?
– Det er ikke godt å forutsi. Det avhenger av veldig mange faktorer, men prisen skal nok falle en del til før aktører begynner å kjøpe seg opp.
– Ok, men hvilket nivå snakker vi om? En femtilapp?
– Det vet vi ikke, men 50 kroner er nevnt ja. Men dette er det ikke gjort noen beregninger på. Det kommer veldig an på hvilke beholdninger aktuelle aktører allerede sitter på, og hvor mye de trenger å kjøpe for å få kontroll. Jeg tror ikke markedet skal helt ned på 50 kroner, men det kan falle lang ned i forhold til der vi er nå, sier Jakobsen.
Hvis markedet snur fordi en stor aktør tar kontroll, kan det snu veldig fort.
– Når vi kommer ned på et visst nivå, slik at ett selskap kan kjøpe seg opp til å ha kontroll, vil markedet like raskt kunne stige igjen. Men markedet er svært volatilt, og det er veldig vanskelig å spå prisen de neste ukene og månedene, sier han.
– Så du plasserer ikke pengene dine i sertifikatmarkedet i dag?
– Nei, det gjør jeg definitivt ikke. De som gjør det kan gjøre kjempebutikk, men også gå på en stjernesmell. Så lenge man ikke vet hva som skjer politisk, ville ikke jeg tatt sjansen. Forhåpentligvis kommer det politiske avklaringer om hva som vil skje videre ganske raskt, sier Jakobsen i Markedskraft.

(Skrevet av: Haakon Barstad, Europower)