THEMA utvider teamet med en internasjonal kraftmarkedsekspert

7. september 2017 | Nyheter

Vi er svært glade for å ønske Julian Hentschel velkommen til THEMA. Julian kommer fra Frontier Economics i London og har tidligere jobbet i det britiske energi- og klimadepartementet. Julian er samfunnsøkonom og spesialist på markedsdesign.

Med Julian Hentschel ombord styrker THEMA teamet på markedsdesign og regulering ytterligere. Julian bringer med seg betydelig internasjonal konsulenterfaring samt viktige innsikt fra politiske prosesser etter fem år i Department of Energy and Climate Change (DECC) i Storbritannia.

I THEMA vil Julian særlig jobbe sammen med Berit Tennbakk, Åsmund Jenssen, Eivind Magnus og Malin Wikum med problemstillinger rundt markedsdesign og regulering i Norge, Norden og Europa.

Med en stadig sterkere integrering av kraftmarkedene i Europa og en ny mellomlandsforbindelse til UK under bygging vil Julian også gi verdifulle bidrag til THEMAs markedsanalyser. Hans dybdekunnskap om britisk energi- og klimapolitikk er verdifull for THEMAs nordiske- og europeiske prisprognoser.

portrettbilde, forfatter

Arndt von Schemde
Partner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986