THEMA har bistått NTE med deres utredning av eierskapsmodeller

3. mai 2015 | Nyheter

Kraftbransjen står ovenfor store endringskrefter i årene fremover, noe som stiller alle kraftselskaper overfor både utfordringer og muligheter. I tillegg er den nåværende regjeringen i gang med en prosess som vil kunne påvirke lokalt og regionalt forvaltningsnivå, hvor både kommunestruktur og oppgavefordeling mellom kommuner og fylker kan endres.

I lys av dette bakgrunnsbildet vedtok Nord-Trøndelag fylkeskommune i 2014 at det skulle gjennomføres en utredning av ulike eierskapsmodeller for NTE. Perspektivet for utredningen har vært følgende:
1. Hva vil være den beste løsningen for selskapets videre utvikling?
2. Hvor velegnet vil løsningene være med tanke på fortsatt nordtrøndersk eierskap/styring, herunder selskapets samfunnsrolle?

Arbeidet har vært avgrenset til selskapsperspektivet. Prinsipper for eventuell fordeling av eierskap mellom kommunene har ikke vært drøftet.

NTE engasjerte advokatfirmaet Wiersholm til å gjennomføre utredningen av eierskapsmodeller med THEMA Consulting Group som underleverandør. THEMA har bistått som eierstrategisk rådgiver og som ansvarlig for å utrede og gi innspill til kapittel 4 «Sentrale utviklingstrekk i kraftmarkedet og reguleringen» og kapittel 5 «Hva som vil være det beste for NTEs videre utvikling»

Prosjektleder i THEMA har vært Espen Fossum og vårt prosjektteam har bestått av Silje Elise Harsem, Roger Grøndahl, Christoffer Noreng, Åsmund Jenssen og Marius Holm Rennesund.

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990