THEMA har bistått NTE med deres utredning av eierskapsmodeller

3. mai 2015 | Nyheter

Kraftbransjen står ovenfor store endringskrefter i årene fremover, noe som stiller alle kraftselskaper overfor både utfordringer og muligheter. I tillegg er den nåværende regjeringen i gang med en prosess som vil kunne påvirke lokalt og regionalt forvaltningsnivå, hvor både kommunestruktur og oppgavefordeling mellom kommuner og fylker kan endres.

I lys av dette bakgrunnsbildet vedtok Nord-Trøndelag fylkeskommune i 2014 at det skulle gjennomføres en utredning av ulike eierskapsmodeller for NTE. Perspektivet for utredningen har vært følgende:
1. Hva vil være den beste løsningen for selskapets videre utvikling?
2. Hvor velegnet vil løsningene være med tanke på fortsatt nordtrøndersk eierskap/styring, herunder selskapets samfunnsrolle?

Arbeidet har vært avgrenset til selskapsperspektivet. Prinsipper for eventuell fordeling av eierskap mellom kommunene har ikke vært drøftet.

NTE engasjerte advokatfirmaet Wiersholm til å gjennomføre utredningen av eierskapsmodeller med THEMA Consulting Group som underleverandør. THEMA har bistått som eierstrategisk rådgiver og som ansvarlig for å utrede og gi innspill til kapittel 4 «Sentrale utviklingstrekk i kraftmarkedet og reguleringen» og kapittel 5 «Hva som vil være det beste for NTEs videre utvikling»

Utredningen av eierskapsmodeller finnes her:

Eierskapsutredning 2015 >> 

Prosjektleder i THEMA har vært Espen Fossum og vårt prosjektteam har bestått av Silje Elise Harsem, Roger Grøndahl, Christoffer Noreng, Åsmund Jenssen og Marius Holm Rennesund.

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner og styreleder
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990