Studie om loop flows

29. oktober 2013 | Rapporter

I en analyse for EU-Kommisjonen har THEMA analysert utfordringene knyttet til økning i loop og transit flows (ringflyt og transittflyt) i det europeiske kraftnettet som følge av omstillingen til et integrert og karbonfritt europeisk kraftsystem med økte andeler fornybar kraftproduksjon.

Utfordringene er knyttet til at den fysiske kraftflyten som følge av markedsløsningen i ett område påvirker flyten i andre kontrollområder.I rapporten definerer vi problemstillingene og utfordringene knyttet til loop flows og transit flows, og analyserer effektene av ulike tiltak som settes i verk for å håndtere loop og transit flows særlig med hensyn til studert konsekvensene for effektiviteten i det integrerte europeisk kraftmarkedet.

Last ned rapporten her: 

THEMA Report 2013-36 >>  Loop flows

portrettbilde, forfatter

Arndt von Schemde
Partner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986