Sertifikat og skatt – oppdatering

4. juli 2014 | Rapporter
Penn og statisitikk

På oppdrag fra Energi Norge har THEMA oppdatert tidligere analyser fra 2012 om konsekvensene av ulike skattemessige rammevilkår for det norsk-svenske sertifikatmarkedet.

Vi finner fortsatt at norske prosjekter blir vesentlig hardere beskattet enn svenske, særlig svensk vindkraft. Konsekvensen er at det bygges ut mer sertifikatkraft i Sverige enn hva som ville ha vært tilfelle med like rammevilkår. Det gir i sin tur for høye samfunnsøkonomiske kostnader ved å nå målet i sertifikatmarkedet. Endringer i rammevilkårene, som ekstraavskrivninger for norsk sertifikatkraft, vil øke utbyggingen i Norge med ca. 1,8 TWh. Effekten av endrede rammevilkår er vesentlig mindre enn i 2012-analysen fordi en betydelig andel av potensialet for ekstra utbygging i Sverige som følge av gunstige rammevilkår er realisert allerede.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2014-26 >>  Sertifikat og skatt – oppdatering

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049