Nyansatt THEMA

Julian Hentschel, ansatt september 2017 (på engelsk)

Julian Hentschel

I joined THEMA as an experienced energy market economist wanting to move to Oslo with my family. Before starting here, I worked as a professional energy economist in London and became aware of THEMA several years earlier when one of my clients mentioned that they also worked closely with THEMA. Taking a position here has allowed me to continue a career working on the varied and interesting challenges facing the energy sector in an extremely welcoming and capable environment.

THEMA makes full use of the multidisciplinary nature of its staff, allowing you to work with and learn from colleagues with specialisms and insights different from and complementary to your own. It also means that the firm punches above its weight internationally, and I suspect will continue to do so in future. In my time here, I have already worked on multiple international projects, as well as several interesting projects in Norway covering issues like how to monitor competition in the retail electricity market and how to maximise the returns to transmission capacity between neighbouring power markets.

One of the best things about THEMA is the culture. Our size means that we all know one another, rely on each other and work together, both to get the job done and to compensate for the demands of life outside of work. As the father of a two-year-old, it’s a luxury to mix lønningspils (a payday pint) and shuffleboard with colleagues, with the flexibility to make special events at nursery. That ethos is felt at all levels of the firm and sets THEMA apart from many potential employers.

Malin Wikum, ansatt august 2017

Malin Wikum

Som nyutdannet samfunnsøkonom med interesse for samspillet mellom politikk og markedsaktørenes atferd, spesielt innen energi- og klimapolitikk, var THEMA en naturlig ønsket arbeidsplass. Med både samfunnsøkonomer, bedriftsøkonomer og ingeniører består THEMA av et team med sammensatt kunnskap og erfaring. Dette gjør THEMA i stand til å tilby tjenester både innen regulering, strategi og marked, som gir innsikt i ulike problemstillinger og perspektiver.

Ved å jobbe med ulike prosjekter parallelt har jeg hatt en bratt læringskurve. THEMA satser på sine ansatte, blant annet ved kursing både i skrive- og formidlingsteknikker men også mer tekniske ferdigheter. Det er også fokus på kunnskapsdeling mellom de ulike tjenesteområdene. I tillegg følges man opp av en faglig mentor og en sosial buddy.

Så langt har jeg jobbet hovedsakelig med regulering og markedsdesign, både innenfor kraft- og transportsektoren. Temaene har strukket seg fra nettregulering til regionsreformen og offentlige virkemidler innen miljø- og innovasjonspolitikk, for å nevne noe. Både kraft- og transportsektoren er interessante markeder, både fordi de er preget av omfattende regulering men også fordi de er markeder i endring.

Med et hyggelig og uformelt team har THEMA er godt arbeidsmiljø, i tillegg til at det arrangeres mange sosiale arrangementer. Utover julebord kan det nevnes vennefest, sportslige arrangementer gjennom THEMActive og egne arrangementer innen Ung i THEMA.

Kristin Arnesen, ansatt august 2017

Kristin Arnesen

Etter fullført sivilingeniørgrad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet med fordypning innen kraftmarkeder, metodefag og operasjonsanalyse, ønsket jeg å starte karrieren min på en arbeidsplass hvor bredde i faglig kunnskap var høyt verdsatt. Hos THEMA har jeg funnet denne arbeidsplassen, samt muligheten til å lære av kollegaer med en unik og variert bransjeekspertise.

Som nyansatt i THEMA blir man raskt inkludert i både pågående og nye prosjekter, på tvers av THEMAs tre tjenesteområder. Jeg har satt stor pris på å få jobbe bredt fra første stund, samtidig som jeg har blitt oppmuntret til å dra nytte av mine styrker og min faglige bakgrunn. Det at vi vanligvis jobber parallelt på svært differensierte prosjekter gjør også at jeg helt fra starten av har blitt eksponert mot de mange ulike problemstillingene som kraftbransjen og andre aktører i markedet står ovenfor.

For meg er THEMA et veldig godt sted å jobbe. THEMA satser på sine nyansatte, og det er stort fokus på både kursing og sosialt samvær. Vi har et inkluderende og uhøytidelig miljø, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Jeg kan på det varmeste anbefale THEMA for alle som ønsker å arbeide i et sterkt faglig miljø, og som er interessert i den norske og europeiske energisektoren.