Nyansatt THEMA

Julian Hentschel, ansatt september 2017

Julian Hentschel
Julian Hentschel

I joined THEMA as an experienced energy market economist wanting to move to Oslo with my family. Before starting here, I worked as a professional energy economist in London and became aware of THEMA several years earlier when one of my clients mentioned that they also worked closely with THEMA. Taking a position here has allowed me to continue a career working on the varied and interesting challenges facing the energy sector in an extremely welcoming and capable environment.

THEMA makes full use of the multidisciplinary nature of its staff, allowing you to work with and learn from colleagues with specialisms and insights different from and complementary to your own. It also means that the firm punches above its weight internationally, and I suspect will continue to do so in future. In my time here, I have already worked on multiple international projects, as well as several interesting projects in Norway covering issues like how to monitor competition in the retail electricity market and how to maximise the returns to transmission capacity between neighbouring power markets.

One of the best things about THEMA is the culture. Our size means that we all know one another, rely on each other and work together, both to get the job done and to compensate for the demands of life outside of work. As the father of a two-year-old, it’s a luxury to mix lønningspils (a payday pint) and shuffleboard with colleagues, with the flexibility to make special events at nursery. That ethos is felt at all levels of the firm and sets THEMA apart from many potential employers.

Linn Skaret-Thoresen, ansatt august 2018

Linn Skaret-Thoresen
Linn Skaret-Thoresen

Som nyutdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med interesse for teknologi, innovasjon og strategi var THEMA midt i blinken for meg. Gjennom et sammensatt team med variert kompetanse er THEMA i stand til å tilby et bredt spekter av tjenester som strategi og forretningsutvikling, verdivurderinger, markedsanalyse og utvikling av modelleringsløsninger.

I løpet av mine første måneder har jeg fått muligheten til å bidra på en rekke spennende prosjekter, blant annet hvilke følger smart city vil få for kraftsektoren, analyse av markedet for opprinnelsesgarantier, elektrifisering av ferjer, samt markedspotensialet for hydrogen og biogass. På grunn av THEMAs flate struktur og inkluderende arbeidsmiljø har jeg fra første dag vært involvert i å forme min egen arbeidshverdag. Som nyansatt blir man også oppfordret til å ta initiativ og aktivt ta del i prosesser utenom det daglige prosjektarbeidet.

Gjennom THEMA-skolen får man mulighet til å kontinuerlig bygge faglig kompetanse. Videre har oppfølging fra en faglig mentor motivert meg til å sette høye mål og opprettholde en bratt læringskurve.

Det som virkelig gjør at jeg trives så godt i THEMA er arbeidsmiljøet. Gjennom arrangementer som lønningspils, vennefest, julebord og en rekke hyggelige arrangementer gjennom THEMActive og Ung i THEMA har jeg på kort tid funnet meg godt til rette i bedriften. Jeg kan derfor anbefale THEMA som arbeidsplass for alle som er interessert i å jobbe i et inkluderende, faglig sterkt miljø, med interesse for kraft, transport og fornybar energi.

Snorre Thorsønn Borgen, ansatt august 2018

Snorre Thorsønn Borgen
Snorre Thorsønn Borgen

Gjennom studiene av kraftmarkeder og operasjonsanalyse ved NTNU kom jeg flere ganger over rapporter skrevet av THEMA. Jeg fikk inntrykk av en arbeidsplass som elegant kombinerer kunnskap fra flere fagområder til å skape ny innsikt i vanskelige og kompliserte temaer i energisektoren, og etter hvert også transportsektoren, både for kunder og for samfunnet som helhet. THEMA jobber med fagfelt jeg virkelig interesserer meg for, som er høyaktuelle og som bugner av fantastiske problemstillinger. Så det var ingen tvil om hvor jeg ville jobbe da jeg var ferdig med sivilingeniørstudiene.

Da jeg endelig begynte i THEMA opplevde jeg hvordan selskapet kombinerer kunnskapen til samfunnsøkonomer, bedriftsøkonomer og sivilingeniører i praksis, og så at førsteinntrykket mitt stemte godt med arbeidshverdagen på kontoret. Siden starten har jeg vært involvert i over 10 prosjekter og har jobbet tett med store deler av butikken allerede. En fordel ved at vi er såpass små, er at man jobber tett med medarbeidere på alle nivåer i prosjektene, og man raskt kan tilegne seg og dra nytte av både kunnskapen og nettverkene til ekstremt dyktige og erfarne medarbeiderne. Det har vært noen utrolig givende første måneder hvor jeg både har fått bruk for mye av den kunnskapen jeg bygde opp igjennom studiene i prosjekter som for eksempel utvikling av gassmarkedsmodell, kartlegging av potensialet for å utnytte lokal fleksibilitet i et stort norsk nettselskap og en studie av lokale energisamfunn, mens jeg har lært meg mye nytt og spennende i prosjekter om for eksempel regulering av utenlandskabler, betydningen av smart city i kraftsektoren og verdivurdering av kraftselskap, for å nevne noe.

THEMA er en fleksibel arbeidsplass hvor man kan være med å forme arbeidsdagen sin. Har man gode ideer til noe vi bør gjøre annerledes, oppfordres det til at man deler disse. Man blir godt kjent med alle helt fra start gjennom introsamtaler med både partnere og konsulenter, slik at man vet hvem som driver mest med hva og slik at det er enkelt å flagge interesser for spesifikke temaer til riktig person innad i organisasjonen. Ved oppstart tildeles man både en buddy og en mentor som man kan spørre om hva det måtte være og som månedlig følger opp hvordan det går. Mentoren hjelper deg også med å sette mål for faglig utvikling og å oppnå disse. Andre månedlige aktiviteter verdt å nevne, er THEMActive og Ung i THEMA hvor vi gjør noe gøy før vi drar ut og spiser sammen. Dette kommer i tillegg til de andre sosiale arrangementene som julebord, skarverennet og vennefest, og bidrar til å gjøre THEMA til den sosiale og trivelige arbeidsplassen det er. Jeg føler at jeg har funnet drømmejobben, og hvis du er interessert i noen av de samme tingene som meg, tror jeg det kan være drømmejobben din også.