Overveltning av CO2-prisen i norske kraftpriser

28. juni 2011 | Rapporter
Penn og statisitikk

Vi har analysert hvor stor innvirkning kvoteprisen i det europeiske kvotemarkedet har på kraftprisen i Norge i et prosjekt bestilt av Energi Norge, Norsk Industri og Energi Industri/LO.

Basert på analyser av historiske data og modellsimuleringer finner vi at overveltningsfaktoren i norske kraftpriser er på linje med det vi finner i andre markedsområder i Nordvest-Europa.
Estimatene for overveltningsfaktoren på kort sikt er svært robust rundt 0,6 €/MWh per €/ton CO2. Den langsiktige overveltningsfaktoren er mer usikker, særlig knyttet til utviklingen i produksjonskapasiteten på kontinentet. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Econ Pöyry.

Last ned rapporten her: 

THEMA Report 2011-1 >> Carbon Price Transfer in Norway The Effect of the EU-ETS on Norwegian Power Prices