Offshore vindprosjekt som joint projects

21. august 2013 | Rapporter

THEMA har utarbeidet rapporten “Offshore wind farms as joint projects” på oppdrag fra den nordiske arbeidsgruppen for fornybar energi (AGFE) under Nordisk Ministerråd.

Offshore vind i Norden kan ha en rolle i oppnåelsen av EUs fornybarmål i 2020 gjennom bruk av samarbeidsmekanismen felles prosjekter (joint projects) i fornybardirektivet. Det er usikkert i hvilken grad andre EU-land vil benytte seg av slike mekanismer for å nå sine nasjonale mål, men flere land har uttrykt interesse for å se nærmere på felles prosjekter. Norden har et stort potensial for offshore vind som er konkurransedyktig på EU-nivå i et 2020-perspektiv. Prosjekter i Østersjøen og den danske delen av Nordsjøen peker seg ut som de mest kostnadseffektive alternativene som trenger minst støtte for å bli realisert.

Selv om det er mange barrierer for å realisere offshore vind i Norden som felles prosjekter, er det fullt mulig å etablere det nødvendige juridiske og regulatoriske rammeverket samt en egnet støttemekanisme. Det enkleste er å integrere offshore vind i de nasjonale støttesystemene i landene som ønsker å benytte seg av nordisk offshore vind for egen måloppnåelse. For å få offshore vindparker i drift innen 2020 er det imidlertid nødvendig at de av de nordiske landene som ønsker å tilby slike prosjekter, finner kjøpere raskt.

Last ned rapporten her:

THEMA Report 2013-12 >> Offshore wind farms as joint project

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049