Nye tariffprinsipper med AMS

26. november 2013 | Rapporter

THEMA har utarbeidet to rapporter for NVE om prinsipper for tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet (husholdninger, fritidsboliger, små næringskunder) etter at AMS er innført.

Den ene rapporten omhandler mulige nye prissignaler, mens den andre dreier seg om tariffer som skal gi kostnadsdekning (residuale tariffer). Berit Tennbakk var prosjektleder for prosjektet som omhandlet nye prissignaler, og Åsmund Jenssen ledet prosjektet om residuale nettkostnader.

Last ned rapportene her:

THEMA Rapport 2013-22 >> Innkreving av residuale nettkostnader med AMS

THEMA Rapport 2013-23 >>Prising av overføringskapasitet med AMS

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117