Nye prisprognoser viser økende verdi av fleksibilitet

12. mars 2018 | Nyheter

Kraftprisene blir mer volatile og fleksibilitet vil ha en økende verdi i kraftmarkedet. Det viser våre ferske prisprognoser for Norden og Europa. Årsaken er investeringer i uregulerbar kraft og økt utvekslingskapasitet.

Når volumene av uregulerbar produksjon i kraftmarkedet øker og vi får flere kabler, vil spesielt kraftverk med store fleksible vannmagasiner kunne realisere høyere prispremier i forhold til gjennomsnittlig markedspris i fremtiden. Det gjelder særlig kraftverk som kan dra nytte av både sesongmessige- og timeprisvariasjoner.

Takket være stor fleksibilitet i det nordiske kraftsystemet er kannibaliseringsfaktorene for vind i Norge og Sverige lave sammenlignet med andre land i Europa, som for eksempel Tyskland. Dette gjør Norge og Sverige til attraktive steder for vindkraftinvestorer. For å unngå overinvesteringer og prisfall er det imidlertid viktig at Sverige innfører en velfungerende stoppmekanisme i elsertifikatmarkedet.

Vår portefølje av langsiktige prisprognoser dekker det nordiske og europeiske kraftmarkedet, samt markedet for elsertifikater. Analysene kommer i form av en pdf-rapporter og en Excel-filer med detaljerte resultater og nøkkelforutsetninger. Inkludert er også en workshop der vi diskuterer resultater og forutsetninger.