Ny rapport tilgjengelig: Benchmark av kraftselskapenes finansielle resultater

3. mai 2015 | Nyheter
Fargerike grafer og penn

THEMA har laget en ny rapport: «Benchmark av kraftselskapenes finansielle resultater». Rapporten inneholder en grundig analyse av nøkkeltall for 13 utvalgte selskaper basert på årsrapportene fra 2014, 2013 og 2012.

Nøkkeltall er gitt på konsernnivå og på segmentnivå. Rapporten legger vekt på det underliggende resultatet, dvs å korrigere for urealiserte verdiendringer og engangsposter. Årets rapport med data for 2014 er klar 20.mai.

Ytterligere informasjon finner du her:

Finansiell benchmark >>

Kontakter:
Espen Fossum og Magnus Solli Haukaas

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner og styreleder
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990