Nordiske budområder

24. oktober 2013 | Rapporter

På oppdrag fra det svenske Näringsdepartementet og Nordisk Ministerråd har THEMA sett på den nordiske budområdeinndelingen, studert fordelene og ulempene ved dagens inndeling og diskutert mulighetene for å kunne endre budområdeinndeling i fremtiden.

De tre nordlige budområdene i Sverige, og da særlig SE1 og SE2, er sterke kandidater for å bli slått sammen til et budområde. De to nordligste budområdene i Norge er også kandidater for å kunne slås sammen. Det er også aktuelt å vurdere en sammenslåing av de nordlige budområdene i Sverige og Norge til et felles, grenseoverskridende budområde.

Last ned rapporten her:

THEMA Report 2013-27 >> Nordic bidding zones

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117