Nasjonale kapasitetsmekanismer i det indre kraftmarkedet

12. november 2013 | Rapporter

I en analyse for EU-kommisjonen har THEMA i samarbeid med E3M-lab i Athen analysert konsekvensene av at det innføres nasjonale kapasitetsmekanismer i det europeisk kraftmarkedet.

Analysen er den del av grunnlaget for Kommisjonens nye retningslinjer for statsstøtte på energiområdet. Studien identifiserer og analyserer individuelle kapasitetsmekanismer ved å

– Gi en oversikt over eksisterende og planlagte kapasitetsmekanismer i Europa

– Vurdere og beregne behovet for inngrep i markedet for å sikre tilstrekkelig produksjonskapasitet

– Drøfte hvordan uheldige konsekvenser for det indre markedet kan motvirkes.

Rapporten gir anbefalinger om hvordan man bør ta hensyn til overføringskapasitet i analyser av kapasitetssituasjonen, og hvordan overføringskapasitet og kapasitet i andre land kan delta i nasjonale kapasitetsmekanismer.

Last ned rapporten her:

EU Kommisjonens hjemmeside >>

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117