Loop flyt utfordrer markedsintegrasjonen i Europa

1. november 2013 | T-CG Innsikt

Flyten i kraftnettet følger minste motstands vei, og går ikke i direkte linje mellom produksjon og forbruk i henhold til markedsløsningen.

Utfordringene knyttet til loop flows (ringflyt) og transit flows (transittflyt) i kraftnettet henger sammen med organiseringen av og kostnadsfordelingen i det europeiske transmisjonsnettet. Utfordringen har økt som følge av omstillingen til et tettere integrert og mer fornybart kraftsystem. Loop og transit flows må håndteres for å sikre driften og opprettholde forsyningssikkerheten i nettet. I en rapport som THEMA har utarbeidet for EU-Kommisjonen, viser vi at noen av tiltakene som er igangsatt for å håndtere loop og transit flows kan redusere effektiviteten i det indre markedet og redusere handelen, og dermed redusere fordelene ved økt integrasjon i det indre markedet. God håndtering av utfordringene og økt effektivitet kan sikres gjennom økt bruk av prisområder og flytbasert markedskobling.

Last ned dokumentet her:

TCG Insight 2013-6 >> Loop flows challenge market integration