Kurs: Kraftmarkedet – prisdrivere, konsekvenser og risiko

15. mars 2018 | Nyheter

Marius Holm Rennesund fra THEMA Consulting Group gir deg oversikt over det du trenger å vite om prisdannelsen i kraftmarkedet på Energi Norges kurs om kraftmarkedet 18. April 2018.

På kurset vil du få en kort introduksjon til historien til kraftmarkedet og forklare hvorfor vi har et felles kraftmarked med Norden og Europa. Du vil få innsikt i prisdrivere, hvordan markedet bidrar til effektiv utnyttelse av kraftmarkedets ressurser, risikobildet, konsekvenser av kraftprisen og andre sammenhenger i kraftmarkedet. Videre tar kurset for seg viktige emner som mellomlandsforbindelser, kraftbørser, produksjonsmiks og etterspørselssiden.

Påmelding og mer informasjon finner du her:

Energi Norge >>