Konsekvenser av svoveldirektivet

21. oktober 2014 | Rapporter
Båt på vann

Svoveldirektivet vedtatt av EU i 2012 innebærer en betydelig skjerping av utslippskravene innenfor det såkalte SECA-området, som omfatter den britiske kanalen, Nordsjøen og Østersjøen.

Når direktivet implementeres fra 1. januar 2015, reduseres det maksimale tillatte svovelinnholdet i marint drivstoff fra 1 til 0,1 posent. Overgangen til lavsvovlig drivstoff fører til høyere bunkerspriser for store deler av skipsfarten som betjener norske vareeiere. THEMA har analysert økonomiske virkninger for norsk næringsliv og norske forbrukere.

Samlet sett vil kostnadene øke med i størrelsesorden 4-6 milliarder kroner per år, som hovedsakelig vil bli belastet eksportindustrien og norske forbrukere. Rapporten peker på at det finnes flere tiltak som kan bøte på uønskede økonomiske konsekvenser av svoveldirektivet uten at direktivets positive virkninger for miljø og klima blir berørt på en negativ måte.

Last ned rapporten her:

THEMA rapport 2014-38 >> Konsekvenser av svoveldirektivet

portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus
Partner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339