Kartlegging og anbefalinger til god eierstyring i kraftnæringen

22. november 2013 | Rapporter

THEMA har på oppdrag fra EnergiNorge gjennomført en kartlegging av eierstyring i norske kraftselskaper og utarbeidet en anbefaling til god eierstyring i kraftnæringen.

Last ned rapporten her:

THEMA rapport 2013-46 >> Kartlegging og anbefalinger til god eierstyring i kraftnæringen

Espen Fossum holdt innlegg om eierstyring på EnergiNorges seminar om “Eierskap, styre og ledelse i norske energibransje” den 14. november der funn fra rapporten ble presentert.

Last ned presentasjonen her:

THEMA presentasjon >> Kartlegging av praksis og anbefalinger til god eierstrategi

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990