Insentiver for mer miljøvennlige varebiler

30. januar 2015 | Rapporter

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har vi identifisert barrierer mot å ta i bruk elektriske varebiler og videre drøftet insentiver som kan øke bruken av elektriske varebiler.

Rapporten må ses i sammenheng med at regjeringen har en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny teknologi og mer miljøvennlige valg.

Frem til i dag har man i Norge erfart at de fleste velger varebiler med fossile drivlinjer. Det har derimot i de siste årene kommet flere elvarebilmodeller på markedet og salget av elektriske varebiler har økt noe. Virkemiddelbruken bør bygge på samfunnsøkonomiske kost/nytte vurderinger og rettes mot identifiserte barrierer. I den grad de samlede ulempene ikke kan fjernes gjennom målrettede tiltak, kan en vurdere økonomiske incentivordninger tilpasset forventninger om teknologi- og kostnadsutviklingen innen elbilsegmentet.

Last ned rapporten her:

THEMA rapport 2014-39 >> Insentiver for miljøvennlige varebiler

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen
Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810