Hvordan vurdere energieffektivisering i et samfunnsøkonomisk perspektiv?

19. september 2014 | Rapporter
Fargerike grafer og penn

Energieffektiviseringstiltak kan ha store virkninger på kraftsystemet og for forsyningssikkerheten. Likevel foreligger det ikke gode retningslinjer for hvordan disse virkningene skal analyseres og verdsettes.Det er flere forhold som tyder på at virkemiddelbruken når det gjelder energieffektivisering i Norge ikke er optimal: Avgiftspolitikken er ikke fullt ut konsistent, Enovas kortsiktige resultatmål er svakt forankret i de overordnede langsiktige målsettingene, og uavklarte retningslinjer for CO2-prising i virkemiddelanalyser fører trolig til at det brukes ulike kalkulasjonspriser i ulike sammenhenger.

I tillegg verdsettes energieffektivisering jevnt over til en langsiktig gjennomsnittspris, noe som både dekker over relevante prisvariasjoner og langsiktig prisutvikling som har betydning for verdsetting av og prioritering mellom ulike energieffektiviseringstiltak, både på tvers av sektorer og når det gjelder tiltak med ulik levetid og ulike langtidsvirkninger.

Last ned rapporten her:

THEMA rapport 2014-29 >> Energieffektivisering og samfunnsøkonomi

Du kan også lese EnergiNorges kommentarer til rapporten på deres nettside >>

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117