Forbrukerfleksibilitet er ikke et mål i seg selv

19. september 2014 | Rapporter

Forbrukerfleksibilitet kan bidra til effektiv prisdannelse, reduserte effekttopper og til balansering av kraftsystemet. Forbrukerfleksibiliteten er imidlertid kun attraktiv i den grad den kan konkurrere med annen type fleksibilitet.

Kraftsystemet er i omstilling. Mer fornybar energi fases inn, markedene blir integrert på tvers av regioner og ny teknologi skaper nye muligheter for å utnytte ressursene i kraftsystemet. De senere år har det vokst frem forventninger om at smarte løsninger i kraftsystemet (f.eks. AMS i private hjem) vil gi en betydelig økning i forbrukerfleksibiliteten og at kraftsystemet er avhengig av denne fleksibiliteten for å klare fornybaromstillingen.

THEMA har i en nylig publisert rapport for Nordisk Ministerråd argumentert for at forbrukerfleksibilitet ikke er et mål i seg selv. Målet er at kraftsystemet skal være så effektivt som mulig. Vi mener derfor det er grunn til å være varsom med å etablere spesifikke støtteordninger for å fremme forbrukerfleksibilitet, særlig hos små forbrukere. Spesifikke tiltak rettet mot en type markedsaktør vil påvirke konkurransen og normalt være mindre effektivt enn generelle tiltak som retter seg mot hele markedet. Fremfor å fokusere på økt forbrukerfleksibilitet anbefaler vi derfor å oppnå en bedre forståelse for hvordan etterspørselen eller fleksibilitet faktisk blir i fremtiden, samt sikre at markedsløsninger og regulering sørger for at billig fleksibilitet utnyttes før ny og mer kostbar fleksibilitet utvikles.

Last ned dokumentene her:

TCG Insight 2014-4 >> Forbrukerfleksibilitet

Rapport >>  Demand response in the Nordic electricity market 

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen
Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810