Er grådighet bra for markedslikviditeten?

10. oktober 2017 | Nyheter

Likviditeten i det nordiske finansielle kraftmarkedet har vist en fallende trend siden 2008. Skal markedet fortsette å utvikle interessante sikrings- og handelsmuligheter med god likviditet, må vi forstå hvorfor. Hadde Gordon Gekko rett?

Les mer her:

T-CG Insight 2017-05 >> Is greed good for market liquidity?