Er det lurt å reservere overføringskapasitet til balansetjenester?

20. desember 2014 | Rapporter

Utveksling av balansetjenester kan redusere kostnadene i kraftsystemet dersom utveksling av balansetjenester er mer verd enn utveksling i spot. Men resultatet er avhengig av hvordan ordningen gjennomføres. Det er bl.a. viktig at reservasjonen baseres på faktiske bud i Elspot- og regulerkraftmarkedet, at reservasjonen kan variere på timebasis, at definisjonen av balansetjenester harmoniseres, og at ordningen er fleksibel i forhold til Elbas-markedet. Dette er noen av konklusjonene i en rapport som THEMA har utarbeidet for NVE.

Last ned rapporten her:

THEMA Report 2014-32 >>  Reservation of cross-zonal capacity for balancing services

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117