Ny elsertifikatavtale løfter prisen, men løser ikke designutfordringene

24. april 2017 | Nyheter

Etter måneder med usikkerhet er Norge og Sverige kommet til enighet om en forlengelse av elsertifkatmarkedet. Sertifikatmarkedet blir forlenget med 10 år og Sverige øker ensidig målsettingen med 18 TWh. Avtalen ga et kraftig prishopp i markedet.

Totalt sett bør markedsaktørene være fornøyd med avtalen. Ved å utvide systemet utsettes faren for overinvestering og en medfølgende priskollaps, og elsertifikatprisene vil sannsynligvis øke. Dette letter situasjonen for nåværende investorer. Det er imidlertid fortsatt utfordringer ved markedsdesignet som ikke er adressert i avtalen. Lønnsomheten til nye investeringer vil blant annet  avhenge av utformingen av en stoppmekanisme for svenske investeringer, noe som ennå ikke er avklart. Men generelt innebærer avtalen at risikoen (og nedsiden) i systemet skyves over på nye investorer i Sverige.

Les mer her:

T-CG Insight 2017-02 >> Agreement on extension of the elcertificate market in Sweden lifts prices, but does not address market design challenges