Reduserer elektrifisering av Johan Castberg CO2-utslippene, og er det et effektivt klimatiltak?

19. september 2016 | Rapporter

Elektrifisering av sokkelen er hyppig diskutert som et tiltak for å redusere CO2-utslippene i Norge. På bakgrunn av dette har THEMA analysert hvilke effekter elektrifisering av Johan Castberg vil ha på CO2-utslippene i Norge og internasjonalt, og hvilket nivå på tiltakskostnadene som vil gjøre elektrifisering samfunnsøkonomisk lønnsomt.

I stedet for å forsyne Johan Castberg med kraft og varme fra gassturbiner på plattformen, kan kraft og energi hentes fra det norske strømnettet på land gjennom kabler til Johan Castberg. Slik elektrifisering vil redusere CO2-utslippene på Johan Castberg. Samtidig vil etterspørselen etter strøm fra kraftsystemet øke, noe som vil øke utslippene fra kraftproduksjon på land. Den samlede effekten kan være positive eller negativ. For å finne ut om elektrifisering av Johan Castberg er en effektiv måte å redusere CO2-utslippene på, er det imidlertid ikke en sammenligning av utslippene som er relevant. I stedet bør man sammenligne kostnadene ved elektrifisering med verdien av å redusere CO2-utslippene. I vår vurdering benytter vi priser for CO2-uslipp som anbefalt av Hagen-utvalget.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2016-07 >> Johan Castberg – konsekvenser av elektrifisering

portrettbilde, forfatter

Arndt von Schemde
Partner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986