Ekspertgruppe for langsiktig utvikling i strømnettet

2. september 2013 | Nyheter

Olje- og energidepartementet har nedsatt en ekspertgruppe for å gå gjennom den langsiktige utviklingen av strømnettet i Norge. THEMA har fått i oppdrag å bistå departementet i sekretariatsarbeidet.

Ekspertgruppen skal blant annet gi råd om hva som er en hensiktsmessig nettorganisering på lang sikt, med vekt på regional- og distribusjonsnettet, og skissere virkemidler og strategi for endringer i organiseringen. Gruppen består av Eivind Reiten (leder), advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard. Ekspertgruppen skal levere sin rapport innen 30. april 2014.

Les pressemeldingen på OEDs hjemmeside >>

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049