Ikke skyld på været! Hvorfor kraftprisene er så lave

20. april 2016 | T-CG Innsikt

I en debatt rundt kraftprisutviklingen får den raske veksten i vind og solkraft skylden for de lave kraftprisene i spotmarkedet. Faktum er at fornybarinvesteringene har bidratt til prisnedgangen, men den klart viktigste årsaken til de lave kraftprisene både på kontinentet og i Norden er lave brensels- og karbonpriser.

Både økonomisk teori, historiske markedsdata og modellsimuleringer identifiserer de lave produksjonskostnadene for kull og gasskraft som de viktigste bidragsyterne til dagens lave kraftpris. Også i fremtiden vil prisene på kull og gass være de viktigste prisankrene. Dette betyr imidlertid ikke at veksten i fornybarproduksjon ikke påvirker. Spesielt for termiske kraftverk har veksten i fornybarproduksjon ført til langt lavere inntekter.

Last ned dokumentet her:

T-CG Insight 2016-4 >> Don’t blame the weather! Why power prices are so low

portrettbilde, forfatter

Arndt von Schemde
Partner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986