portrettbilde, forfatter

Theodor Borsche

Seniorkonsulent, PhD
theodor.borsche@thema.no
+ 47 474 72 512

Theodor er del av teamet som jobber med modellering og prisprognoser i THEMA, samt bidrar også på verdivurderingsprosjekt og tekniske utredninger. Han har en sterk bakgrunn innen balansetjenester og kraftsystemregulering.

Gjennom sin doktorgrad har Theodor erfaring fra flere forskningssamarbeid mellom akademia og industrien, alltid med et fokus på innovative tekniske løsninger som lar seg gjøre i systemreguleringen og samtidig bidrar til økonomisk nytte. Vellykkede prosjekter inkluderer primærreserver fra et 1 MW batterisystem i det sveitsiske balansemarkedet, samt en pilot for å integrere solceller og forbrukerfleksibilitet i et lavspentnett.

Theodor har en doktorgrad innen Elektrisk Energiteknikk fra ETH Zurich. Hans hovedoppgave omhandlet kraftsystemdrift og den fornybar energiens påvirkning på systemets treghet. Han har også en mastergrad innen Elektrisk Energiteknikk fra TU Berlin.

Vindmøller

Høstutgavene av THEMAs kraftprisprognose for Norden og Europa er klar »

I år har kraftprisene økt kraftig pga. høye brensels- og CO2-priser, lav kjernekraftproduksjon og lite tilsig. Prognosene drøfter om dette er et varig løft. Forøvrig fokuserer vi på de baltiske kraftmarkedene og utviklingen i kvotemarkedet for CO2.

Bidrar nordiske datahuber til økt konkurranse i sluttbrukermarkedet? »

Harmonisering av markedsvilkår kan styrke konkurransen i det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm. Etablering av nasjonale datahuber er ett viktig tiltak. Spørsmålet er om datahubene er utformet slik at de bidrar til økt konkurransen i markedet.