portrettbilde, forfatter

Marius Holm Rennesund

Partner
marius.rennesund@thema.no
+47 996 49 610

Marius Holm Rennesund har bred erfaring fra energimarkedene med fokus på markedsanalyse. Siden han startet i THEMA i 2013, har Marius spesielt jobbet med prisprognoser for det nordiske og tyske kraftmarkedet og markedet for elsertifikater. Han har også erfaring fra handel med kraftderivater som en del av Statkrafts hedging-team. Teamet forvaltet en portefølje på en milliard euro. Marius har også erfaring med analyser av globale energimarkeder som kull og LNG fra Nena Asia i Singapore og opparbeidet seg en god forståelse av politiske beslutningsprosesser gjennom arbeid i Olje- og Energidepartementet.

Marius Holm Rennesund er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har i tillegg tatt kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole.

Vil du ha sommerjobb som energikonsulent i THEMA? »

I en sommerjobb hos THEMA vil du vil få være aktivt med i aktuelle prosjekter og jobbe tett opp mot våre kunder, samtidig som du får muligheten til å bli bedre kjent med oss og konsulenthverdagen i THEMA. Du må være masterstudent, og gjerne siviløkonom, samfunnsøkonom eller ingeniør med interesse for energisektoren.

Penn og statisitikk

THEMA@Europower: Bunnen har falt ut av sertifikatmarkedet »

Fra Europower 06.01.17: Sertifikatprisen er i fritt fall. Prisen er nå nede i 103 kroner, og ekspertene ser ikke bort ifra at fallet vil fortsette. Europower rapporterte flere ganger i 2016 om all-time low i sertifikatmarkedet, men fallet som nå skjer er av en helt annen kaliber. 

«Impact investments» vil legge press på kraft- og elsertifikatprisen »

«Impact investments», er investeringer som gjøres for å skape målbare miljømessige eller sosiale forbedringer, samtidig som de er finansielt lønnsomme, om enn ved et lavere avkastningskrav enn markedsavkastningen. Flere eksempler den siste tiden tyder på at «Impact investments» er på full fart inn i det nordiske kraftmarkedet. Utviklingen vil lede til lavere kraft- og elsertifikatpriser.

THEMA@Montel: Grønt helvete kan gi kraftpris på 20 EUR/MWh til 2040 »

Fra Montel 1.desember 2016: Hvis EU ikke får orden på CO2-markedet og på sikt faser ut fornybarsubsidier i enkeltland, kan kraftprisene holde seg rundt 20 EUR/MWh forbi 2040, ifølge Marius Holm Rennesund i Thema.

THEMA@Montel: Fare for at elsertoverskuddet forlenges »

Fra Montel 17.oktober 2016: Det er fare for at perioden med et betydelig overskudd av elsertifikater i markedet vil forlenges med dagens forslag til ny svensk kvotekurve, sier analytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting.

master kabler vindmøller

Det enkleste er ofte det beste: Sverige bør forlenge elsertifikatsystemet innenfor dagens rammeverk »

I juni ble den svenske regjeringen, Moderaterna, Centerpartiet og Kristdemokraterna enige om en avtale for den fremtidige utviklingen av svensk kraftsektor. En viktig del av avtalen var å utvide elsertifikatsystemet til 2030 og øke målet for fornybar kraftproduksjon med 18 TWh fra 2020 til 2030.

THEMA@Montel: Nordic power prices to average EUR 25/MWh until 2020 – THEMA »

Fra Montel 3.oktober 2016: Norwegian consultancy THEMA has revised up its Nordic power price outlook until 2020 by 19% to an average around EUR 25/MWh, thanks mainly to rising coal futures, analyst Marius Holm Rennesund told Montel on Monday.

Nye kraftprisprognoser: forventer økende priser »

Høstutgaven av THEMAs kraftprisprognoser er nå tilgjengelig. THEMA forventer en kraftprisoppgang etter 2020 som følge av økte CO2- og gasspriser og en strammere kapasitetsbalanse i Europa. Hovedusikkerheten for den framtidige kraftprisutviklingen er klimapolitikken.

THEMA@Europower: kWh vil fortsatt være salgsvaren »

Fra Europower 30.08.16: Analytiker Marius Holm Rennesund tror ikke solenergi kommer til å få stort nok omfang i Norge til at det vil endre på hvordan vi handler med strøm. 

Vårutgaven av THEMAs langsiktige prisprognoser ute »

Vår portefølje av langsiktige prisprognoser inneholder rapporter på det nordiske, tyske og nederlandske kraftmarkedet, samt markedet for elsertifikater.