portrettbilde, forfatter

Gunnar Løvås

Samarbeidspartner
gunnar@leafhill.no
+47 913 40 699

Gunnar er siv.ing og har doktorgrad i matematikk med mange års erfaring fra toppledelse i kraft- og samferdselssektoren. Hans faglige fokus er strategi og kommunikasjon, prosjektgjennomføring, og digitalisering og dataanalyse.
Gunnar har vært konserndirektør for strategi og samfunnskontakt i Statnett. Det innebar ansvar for konsernets strategiarbeid og overordnet planlegging av Statnetts investeringstiltak. Han var også ansvarlig for konsernets kommunikasjon og samfunnskontakt.
Gunnar har hatt det overordnede ansvaret for flere av landets største prosjekter, med samlet kostnad over 200 mrd kroner. Som assisterende jernbanedirektør (nestleder i Jernbaneverket) hadde Gunnar ansvaret for alle de store jernbaneprosjektene, herunder InterCity, Follobanen og Ringeriksbanen + E16. Som konserndirektør for Nettutvikling var Gunnar ansvarlig for Statnetts prosjekter. I sum gjelder dette prosjekter av mange typer, i alle faser fra tidlig utredning til og med ferdig utbygging.
Gunnar har doktorgrad i matematisk statistikk, og har skrevet en av landets beste lærebøker i Statistikk. Faget handler i stor grad om analyse av store datamengder og utnyttelse av data til å fatte kloke beslutninger. Gunnar har ledet flere prosjekter i Statnett knyttet til optimalisering av systemdriften.

Gunnar har kontorfellesskap og samarbeidsavtale med THEMA, gjennom eget firma Leafhill AS (www.leafhill.no).
(Foto: Statnett)