portrettbilde, forfatter

Espen Fossum

Partner og styreleder
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990

Espen Fossum har arbeidet som rådgiver siden 1996. Før han begynte i THEMA i 2010, jobbet han i Econ Pöyry, Ernst & Young Corporate Finance og Arthur Andersen. Espen har i disse årene jobbet med finansiell og strategisk rådgivning, for både eiere, selskapsstyrer og selskapsledelse innen en rekke bransjer. Den finansielle rådgivningen er knyttet til gjennomføring av verdsettelser, transaksjonsbistand og prosjektfinansiering. Den strategiske rådgivningen er knyttet til gjennomføring av eierstrategiprosesser, konsernstrategiprosesser og konkret strategisk analyse og planlegging på foretningsområdenivå. Espen i hovedsak arbeidet med prosjekter relatert til den nordiske kraftbransjen, men han har også inngående erfaring fra bl.a. entreprenørbransjen, transport og telekom. Hans spesialområder inkluderer eierstyring og selskapsledelse, eier-, konsern- og forretningsstrategi, organisasjons- og forretningsutvikling, markedsanalyser (vekststrategi), scenarioanalyse, energipolitikk, restrukturering, verdsettelse og finansiering.

Espen er utdannet MSc in Financial Economics (BI/Indiana) og er Autorisert Finansanalytiker fra NHH.

Espen Fossum

Kurs i verdiskapende styrearbeid i energibransjen »

Espen Fossum fra THEMA og Bjarne Aamodt fra iStyrelsen er foredragsholdere på Energi Norges sitt kurs i verdiskapende styrearbeid i energibransjen: «Inn i styrearbeid».

Aktiv eierstyring nødvendig for å møte utfordringene i kraftbransjen »

Norske kommuner og fylkeskommuner har store eierinteresser i norsk kraftbransje. Bransjen har store muligheter for verdiskaping, men uten en aktiv eierstyring og en klar eierstrategi for å møte de framtidige utfordringene, er faren for forvitring overhengende. 

THEMA rådgiver i fusjon av Kraftinor og SKS Kraftsalg til Polar Kraft »

Vi har vært engasjert som prosessrådgivere på oppdrag fra begge parter, og har bidratt fra innledende samtaler og fram til fusjon og integrering av virksomhetene til et nytt felles selskap 1. januar 2018.

2017 ble et år med rekordmange strukturrelaterte oppdrag for THEMA »

I hele 25 prosjekter bisto vi med alt fra innledende analyser av potensial for synergier til konkret verdivurdering og due diligence knyttet til bl.a. fusjoner. I tillegg leverte vi finansielle analyser og bidro som rådgivere for eierstyring.

Innovasjon var tema på det første møtet i Smart Energy Network (SEN) »

THEMAs samarbeidspartner, Smart Energy Network (SEN), avholdt sitt første medlemsmøte tirsdag 21. november på Sentralen i Oslo. Temaet for samlingen var innovasjon.

THEMA@Europower: Verdien av Nord-Salten Kraft anslås til 785 mill. kroner »

Fra Europower 26.05.17: Oppdraget ble gitt som en del av et pågående strategiarbeid i Nord-Salten Kraft, og Thema-rapporten ble presentert på et møte for selskapets eiere tirsdag 23. mai.

Verdiskaping i fornybarnæringen »

Den norske fornybarnæringen, som i dag sysselsetter om lag 20.000 personer, er en del av en internasjonal vekstbransje som er selve navet i det grønne skiftet. THEMA har intervjuet 10 sentrale aktører på vegne av Energi Norge om sine vekstambisjoner og hva som driver og hindrer fremtidig verdiskaping og sysselsetting.

THEMA bidrar som foredragsholder i EnergiNorge sitt kurs i verdiskapende styrearbeid »

25.- 26. august 2016 deltar Silje og Espen som foredragsholdere på Energi Norge sitt kurs «Verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen».

master kabler vindmøller

Verdiskaping i norsk fornybarnæring i dag og fremover »

Som navet i det grønne skiftet har den norske fornybarnæringen et stort utviklingspotensial. Bransjen sliter imidlertid med veksthemmende rammevilkår som bør endres for å sikre økt vekst i verdiskaping og sysselsetting fremover.

Strategiutvikling i kraftselskaper »

Espen Fossum holder innlegg om strategiutvikling i kraftselskaper på Energi Norges HR- og lederkonferanse 9.februar.