portrettbilde, forfatter

Christoffer H Noreng

Manager
christoffer.noreng@thema.no
+47 977 86 237

Christoffer H. Noreng har vært ansatt i THEMA siden sommeren 2012. I THEMA jobber han med problemstillinger knyttet til eierstrategi, verdsettelse, forretningsutvikling og regulering av kraft- og energisektoren.

Christoffer har mastergrad i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH), og. et årsstudium i politikk og forvaltning fra Høgskolen i Oslo. Christoffer kom til THEMA som nyutdannet, men har relevant erfaring fra sommerjobb hos Statnett der han blant annet jobbet med analyser av kostnadseffektivitet for sentralnettselskaper i Europa.