portrettbilde, forfatter

Arndt von Schemde

Partner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986

Arndt von Schemde har deltatt i og ledet en rekke prosjekter hvor modellanalyser har stått sentralt, og har bidratt med økonomiske analyser, matematisk modellering, og programmering i GAMS. I THEMA har Arndt jobbet spesielt med utviklingen av The-MA modellen, en nordeuropeisk kraftmarkedsmodell. Arndt har flere års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet i ECON/Econ Pöyry og lang erfaring med matematisk og økonomisk modellering, og var blant annet ansvarlig for utviklingen av Econ Pöyrys nordeuropeiske kraftmarkedsmodell BID. Arndts spesialområder er markedsanalyse og markedsmodellering.

Arndt har doktorgrad i matematikk fra London School of Economics and Political Science og mastergrad i økonomi fra samme sted, samt universitetsgrader i matematikk og økonomi fra Universitetet i Konstanz.

Meet us at E-world, February 7-9 »

Please stop by for a market update, a chat about our price forecasts and market models, or to discuss how we can assist you in making the right choices and investment decisions.

Reduserer elektrifisering av Johan Castberg CO2-utslippene, og er det et effektivt klimatiltak? »

Elektrifisering av sokkelen er hyppig diskutert som et tiltak for å redusere CO2-utslippene i Norge. På bakgrunn av dette har THEMA analysert hvilke effekter elektrifisering av Johan Castberg vil ha på CO2-utslippene i Norge og internasjonalt, og hvilket nivå på tiltakskostnadene som vil gjøre elektrifisering samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Ikke skyld på været! Hvorfor kraftprisene er så lave »

I en debatt rundt kraftprisutviklingen får den raske veksten i vind og solkraft skylden for de lave kraftprisene i spotmarkedet. Faktum er at fornybarinvesteringene har bidratt til prisnedgangen, men den klart viktigste årsaken til de lave kraftprisene både på kontinentet og i Norden er lave brensels- og karbonpriser.

Meet us at E-world, February 16-18 »

Please stop by for a market update, a chat about our price forecasts and market models, or to discuss how we can assist you in making the right investment decisions in the Nordic market and in Europe.

6. norsk-tyske energikonferansen: "A new Balance between Climate and Energy Security?" »

Den 10. november 2015 inviterer Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med Thema Consulting Group og NHO til den 6. norsk-tyske energikonferansen “A new Balance between Climate and Energy Security?” på Grand Hotel i Oslo.

EU ETS må reformeres, et lappeteppe av nasjonale systemer må unngås »

Lave CO2-priser har ført til at kullkraft utkonkurrerer gasskraft i det Europeiske kraftmarkedet. Hvis trenden fortsetter står land som Tyskland i fare for å ikke nå sine 2020-mål.

Solcellepanel

Ingen lys fremtid for solkraft i Norge »

Ny THEMA-analyse av kostnader, solforhold og nyttevirkninger viser at det ikke er grunnlag for store mengder solkraft i Norge – med mindre myndighetene går inn med betydelige subsidier.

Endringer i EU ETS vil øke kostnaden ved klimagassutslipp »

Selv om EU Kommisjonen ikke strammer til klimakvotene ytterligere etter 2020, forventer vi en betydelig høyere karbonpris etter 2020 sammenlignet med dagens nivå.

Studie om loop flows »

I en analyse for EU-Kommisjonen har THEMA analysert utfordringene knyttet til økning i loop og transit flows (ringflyt og transittflyt) i det europeiske kraftnettet som følge av omstillingen til et integrert og karbonfritt europeisk kraftsystem med økte andeler fornybar kraftproduksjon.

Kabelstrategi - Sverige »

Vår studie förklarar de strategiska och ekonomiska grunden för ökad integration mellan Sverige och respektive Danmark, Polen och Tyskland. Målsättningen att mildra klimatförändringar och höja energisäkerheten driver drastiska förändringar kraftsystemet i Europa och Norden. Elektrifiering av samhället och den ökande andelen förnybar energi kommer att kräva en omfattande och snabb utveckling av stamnätet samt utlandsförbindelserna. […]