Strategi

Strategi- og forretningsutvikling, operasjonell forbedring, transaksjonsstøtte

Les mer >>

Regulering

Virkemidler, nettregulering, markedsdesign

Les mer >>

Marked

Prisprognoser, modellering, scenarioanalyser

Les mer >>

Siste nytt:

Næringsutvikling knyttet til morgendagens transporter »

Investeringene og omstillingene i transportsektoren representerer store muligheter for norske bedrifter. Norsk satsing på samferdsel kan innrettes på en måte som stimulerer eksportrettet næringsutvikling basert på norske fortrinn.

CO2-fond kan fremme klimavennlig næringstransport »

Reduserte utslipp fra næringslivets transporter er en nøkkelfaktor for å nå utslippsmålene utenfor kvotemarkedet. I dag overleverte NHO en rapport om hvordan et CO2-fond forvaltet av næringslivet kan bidra til klimaminister Ola Elvestuen. Rapporten er skrevet av THEMA.

Vindmøller

Frokostseminar 5. juni: Hva former framtidens fornybarpolitikk? »

Vil EU eller nasjonale politikere forme framtidig fornybarpolitikk? Hva skjer med rammebetingelsene for fornybar energi i Europa – og hva er konsekvensene for Norge? Seminaret markerer avslutning av forskningsprosjektet REMIX der THEMA har deltatt.

Dagens Industri Conference

Møt THEMA på DIs energikonferanse i Stockholm 22. mai »

Hvordan ser framtidens energibusiness ut? Det er tema for Dagens Industris energikonferanse som arrangeres i Stockholm 22. mai. THEMA deltar i år med egen stand på konferansen.

Decarbonising heat – the race to replace gas »

The UK needs to find a low-carbon alternative to the use of natural gas in homes. Although electricity is an obvious contender, the size and seasonality of gas demand is encouraging the Government to think again and consider the feasibility of converting the current gas grid to hydrogen instead. Whatever the final decision, the choice […]