Marked

Analyse- og modelleringsprodukter

Fargerike grafer og penn
Vårt markedsanalyseteam tilbyr kompetanse og produkter av høy kvalitet. Konsulentene i teamet har doktor- eller mastergrader i matematikk, fysikk, ingeniørfag og økonomi, og lang erfaring fra kraftmarkedet .

Vi tilbyr standard prisprognoser for det nordiske og det tyske kraftmarkedet, og for det svensk/norske elsertifikatmarkedet. Vi utarbeider også skreddersydde markedsanalyser og investeringsstøtte med utgangspunkt i våre egenutviklede modellverktøy.

I tillegg utvikler vi modelløsninger for våre kunder. Vår egenutviklede kraftmarkedsmodell TheMA – kjernen i våre kraftmarkedsanalyser og prisprognoser – brukes også av en rekke aktører i Europa. Skreddersydde modelløsninger for kunder omfatter blant annet optimeringsmodeller for vassdrag eller termiske kraftverk, og økonometriske modeller for kortsiktig prisprognoser.

Prisprognoser

THEMAs prisprognoser – spring 2018 (pdf) >>

Hver prognose inneholder vår basisprognose og en rekke scenarier og sensitiviteter. Prognosene leveres i form av en PDF-rapport, sammen med detaljerte data i Excel-format og en workshop der resultater og antagelser blir diskutert.

Vi tilbyr også skreddersydde prisprognoser, analyser og investeringsstøtte. Våre analyser er basert på sofistikerte simuleringsmodeller som også brukes av våre kunder.

Kontakt:

Modellering og optimering

Våre eksperter har lang erfaring fra modellering, optimering og leveranser av modelleringsløsninger.

THEMA har en rekke modelleringsløsninger, inkludert vår fundamentale kraftmarkedsmodell TheMA og vår elsertifikatmodell TheTCG. Kraftmarkedsmodellen TheMA er også lisensiert ut til en rekke aktører i Europa. Vi har også en markedsmodell for EU ETS og en modell for flytbasert markedskobling.

I tillegg skreddersyr vi modeller og optimeringsløsninger til kundens behov, som for eksempel optimeringsmodeller for vassdrag og modeller for produksjonsoptimering i termisk kraftverk.

Vi har også utviklet økonometriske modeller for kortsiktige prisprognoser.

TheMA Model

TheMA er en sofistikert kraftmarkedsmodell for Europa. Modellen har timesoppløsning og en detaljert representasjon av vannkraftsystemet, annen fornybar produksjonskapasitet, termiske produksjonsenheter og mellomlandshandel. Modellen er implementert i GAMS, med CPLEX fra IBM som solver (tilsvarende solvere som GUROBI kan også benyttes). Modellen er lisensiert ut til en rekke aktører i Europa, og brukes til kortsiktig prismodellering, handelsstøtte på mellomlang sikt, langsiktige prisprognoser og scenarioanalyser. Modellen inneholder en detaljert europeisk kraftverksdatabase.

TheMA Model (pdf) >>

TheMA flytbasert

THEMA tilbyr også en modell for flytbasert markedskobling i det sentrale vest-Europa (Belgia, Frankrike, Nederland and Tyskland). Vi har utviklet et generisk modellrammeverk som simulerer den nye markedsalgoritmen. Modellen kan for eksempel kjøres med eksogene tilbuds- og etterspørselskurver, som inkluderer siste prognoser for fornybar produksjon og etterspørsel. Modellen er implementert i GAMS, med for eksempel CPLEX som solver. Inputdata og resultater kan håndteres med MS Excel eller R, eller inkluderes i en automatisk arbeidsflyt.

TheMA flytbasert (pdf) >>

Kontakt:

Arndt von Schemde

Arndt von SchemdePartner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986